IT.UA - home page

Меню
Aside section

Industry 4.0 і Industry 5.0

Manufacturing Execution System, MES

Manufacturing Execution System, MES

MES (Manufacturing Execution System, система управління виробництвом) — це спеціалізована система, призначена для вирішення завдань синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції.

Enterprise Resource Planning, ERP

Enterprise Resource Planning, ERP

Enterprise Resource Planning, ERP — організаційна стратегія інтеграції виробництва і операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту і управління активами, орієнтована на безперервне балансування і оптимізацію ресурсів підприємства.

Master Data Management, MDM

Master Data Management, MDM

MDM (Master Data Management, управління основними даними) — сукупність процесів і інструментів, що використовується для здійснення безперервного управління основними даними підприємства.

Product Data Management, PDM

Product Data Management, PDM

PDM (Product Data Management) — система управління даними виробу — проектні дані, технологічні маршрути, результати технічних випробувань, дані про партії та окремих примірниках і багато інших документів.

Product Lifecycle Management, PLM

Product Lifecycle Management, PLM

PLM (Product Lifecycle Management) — управління життєвим циклом продукції — сукупність процесів, які виконуються від моменту виявлення потреб суспільства в певній продукції до моменту задоволення цих потреб і утилізації продукту.

Customer Relationship Management, CRM

Customer Relationship Management, CRM

Cистема управління взаємовідносинами з клієнтами (Customer Relationship Management, CRM) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами (замовниками), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів.

Key Performance Indicators, KPI

Key Performance Indicators, KPI

Ключові показники ефективності (Key Performance Indicators, KPI) — показники діяльності підрозділу (підприємства), які допомагають організації в досягненні стратегічних і тактичних (операційних) цілей.

Human Resources Management, HRM

Human Resources Management, HRM

Управління персоналом (Human Resources Management, HRM) — область знань і практичної діяльності, спрямована на залучення в організацію кваліфікованого персоналу,

Business Intelligence, BI

Business Intelligence, BI

BI (Business Intelligence, інтелектуальний аналіз даних, бізнес-аналітика) — комп'ютерні методи і інструменти для організацій, що забезпечують переклад транзакційної ділової інформації в форму, придатну для бізнес-аналізу, а також засоби для роботи з обробленою таким чином інформацією.

Business Process Management, BPM

Business Process Management, BPM

Управління бізнес-процеса (Business Process Management, BPM) — концепція процесного управління організацією, яка розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси підприємства, що безперервно адаптуються до постійних змін.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму