IT.UA - home page

Меню
Product

Закупівлі та склад

Управління ланцюжками поставок (SCM)

Надання інформації про поточне місцеперебування і логістичні витрати для будь-якого вантажу в режимі онлайн

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Стратегічне й оперативне планування ланцюжків постачань

Планування угод і укрупнених схем реалізації продукції і закупівлі сировини (планування комерційних схем поставок)

Планування маршрутів постачання вантажів, конструктор маршрутів і типових логістичних операцій в прив'язці до базису Інкотермс

Планування витрат на всіх етапах ланцюжка поставок

Повний цикл управління комерційним оформленням, фізичним рухом і контролем витрат

Організація і облік фізичного руху продукції і сировини по ланцюжках поставок

Контроль документообігу по всьому ланцюжку поставок (контрактно-договірні документи, логістичні документи) і облік фактичних витрат по кожній ланці ланцюжка поставок

Стратегічне планування ланцюжків постачань

 • При стратегічному плануванні виконується прогнозування на базі методів математичної статистики. Прогнозування виконується на ринках країн-регіонам-каналах збуту і закупівлі - по тактичних групах продукції і сировини.
 • Формування та аналіз стратегічних планів виробництва продукції виконується на базі стратегічних планів реалізації, укрупненого нормування виробничих ресурсів, додаткових обмежень складської логістики (обмеження складу, товар, який залежався, терміни придатності і т.д.), а також інших обмежень і нормативів.
 • Формування та аналіз стратегічних планів закупівлі сировини виконується на базі стратегічних планів виробництва і реалізації продукції, збільшених нормативів витрат сировини і матеріалів, нормативів страхового запасу, обмежень по циклам закупівель, а також інших обмежень і нормативів.

Планування угод і збільшених схем реалізації продукції і закупівлі сировини є основою для бізнес-процесів переддоговірної і контрактно-договірної роботи.

При плануванні маршрутів поставки вантажів використовуються наступні логістичні довідники системи:

 • довідник типових маршрутів поставки (в прив'язці до умов поставки за Інкотермс)
 • довідники об'єктів логістики: розподільні центри, склади, порти, ж/д станції, прикордонні переходи
 • довідники видів транспортування
 • довідники логістичних нормативів: відстані між об'єктами логістики, тривалості перевезень, вартості, тарифи перевезень

По всьому ланцюжку поставок автоматично виконується планування, збір і аналіз витрат по калькуляційних статтях і місцями виникнення витрат:

 • планові витрати можуть бути розраховані різними автоматизованими методами
 • при установці системи поставляється більше 80-ти типових статей витрат, таких як витрати на транспортування (судами, ж/д, авто), витрати на транспортно-експедиційне обслуговування, інші витрати (на страхування, на митне оформлення)

Розрахунки ключових показників ефективності та здійсненності можна проводити з урахуванням різних обмежень

Комплексний аналіз здійсненності та ефективності сформованих планів дає експерту точну оцінку для прийняття управлінських рішень. При розрахунках ключових показників ефективності та здійсненності оперують такими обмеженнями:

 • обмеження по виробничим потужностям
 • обмеження по циклам і обсягам закупівель
 • обмеження по можливостях складських приміщень
 • обмеження по можливостях транспортних мереж
 • обмеження по комплексним плановим витратам по ланцюжку поставок

Для організації, управління і контролю ланцюжків поставок забезпечуються:

 • повний цикл документообігу по всьому ланцюжку поставок, включаючи контрактно-договірні та логістичні документи
  організація та облік фізичного руху продукції і сировини по ланцюжках поставок
 • автоматичне створення документів: контрактно-договірних, ланцюжків документів фактичного переміщення вантажу, інших логістичних документів (акти переважувань, розпорядчі документи і т.д.)
 • облік фактичних витрат по всіх ланках ланцюжка поставок
 • різні варіанти аналітичних звітів, що поставляються з системою, дозволяють виконувати всі дії по контролю ланцюжків поставок: диспетчеризація проходження вантажу по ланцюжку поставок, аналіз накопичення суднових партій у портах, аналіз виникнення залишків по кожному об'єкту логістики та інші звіти

Для аналізу ефективності угод і ланцюжків поставок в системі виконуються:

 • розрахунок фактичної собівартості партії або лота поставки
 • аналіз планової / фактичної собівартості і витрат виконується в різних варіантах - на замовлення поставки, по аналітиці витрат, по об'єктах логістики
 • аналіз виконання оперативних і перспективних планів в довільних розрізах: в загальному еквіваленті, за номенклатурою, за довільні періоди, в різних угрупованнях
 • інші аналітичні звіти дадуть повну інформацію для аналізу результатів і ефективності роботи за різні періоди
Advantages

Переваги
нашої системи

Автоматичне планування, збір і аналіз витрат по калькуляційних статтях і місцями виникнення витрат по всьому ланцюжку поставок

Автоматичний вибір оптимального маршруту виходячи із заданих критеріїв - тривалості, вартості, планових витрат

Аналіз ефективності окремих угод і ланцюжків поставок в цілому на базі план-фактного аналізу витрат

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму