IT.UA - home page

Меню
Product

Управління проєктами

Управління змістом і термінами проєктів

Надамо інструментарій для ефективного управління проєктами будь-якої складності

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Управління інтеграцією проєкту

Управління змістом проєкту

Управління термінами проєкту

Управління вартістю проєкту

Управління якістю проєкту

Управління людськими ресурсами проєкту

Управління комунікаціями проєкту

Управління ризиками проєкту

Управління закупівлями проєкту

Однією із перших завдань, що вирішуються при впровадженні модуля, є створення єдиного реєстру проєктів, портфелів і програм підприємства із зазначенням пріоритету, статусу, бюджету, термінів і відповідальних за кожен проєкт.

Реєстр проєктів і програм на великих підприємствах містить кілька тисяч проєктів. Після створення реєстру проєктів фіксація всіх витрат за проєктом виконується вже в прив'язці до відповідного замовлення або замовлення, асоційоване з цим проєктом.

Планування робіт по проєкту

Основний інтерфейс модуля заснований на класичному підході до автоматизації управління проєктами і являє собою ієрархічну структуру пов'язаних робіт з діаграмою Гантта.

Планування робіт в проєктах виконується за двома методиками:

за методом критичного шляху - МКП

за методом оцінки та перегляду планів - Перт

Для кожної роботи визначається час її виконання (для МКП) або песимістичне, оптимістичне і найбільш ймовірний час виконання (для Перт). Потім за проєктом, виходячи з поточного стану його виконання, розраховується критичний шлях для кожної роботи - ранні і пізні часи початку і закінчення.

Контроль термінів і бюджетів проєкту

Завдяки веденню численних фінансових документів, прив'язаних до етапів виконання проєкту, з'являється можливість розрахунку великої кількості аналітичних показників: початкова, планова і узгоджена трудомісткість і вартість, трудомісткість і вартість виконаних робіт.

Advantages

Переваги
нашої системи

Швидке структурування проєкту

Пакетна обробка рядків для чисельного завдання довільних реквізитів завдань

Обробка зв'язків будь-якого типу

Візуальне коригування / додавання завдань і зв'язків

Копіювання даних з довільного джерела (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Project, Вміст буфера обміну)

Вирізання, копіювання і вставка гілок проєкту як всередині проєкту так і з інших доступних проєктів

Гнучке налаштування доступу до частин проєкту

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму