IT.UA - home page

Меню
PRODUCTS

Продукти

Ці продукти і рішення допоможуть провести цифрову трансформацію вашої компанії

Оптимізувати бізнес-процеси, завдяки чому ваш бізнес буде працювати ефективніше

Продукти

Force BPM забезпечує безпрецедентну швидкість впровадження нових бізнес-процесів та змін до існуючих. Дозволяє компанії бути гнучкою та швидко реагувати на зміни ринку.

Скорочення циклу підготовки конструкторсько-технологічної документації від 40% до 60%. Скорочення часу на проведення змін в конструкторсько-технологічній документації та доведення її до ключових підрозділів на 40%.

Підвищення оперативності закупівельних процесів на 20%. Зниження рівня складських запасів на 25%. Скорочення матеріальних витрат на 20% при своєчасному забезпеченні ТМЦ

Спрощення ведення бухгалтерської та податкової звітності, скорочення термінів підготовки регламентованої бухгалтерської і податкової звітності на 50%. Підвищення рівня достовірності інформації до 100%.

Скорочення часу на обробку кадрової інформації на 30%. Зниження витрат трудових ресурсів на 10-30% за рахунок більш точного планування. Зниження перепрацювання персоналу від 10% до 50%.

Скорочення циклу узгодження документів в 12 разів. Підвищення рівня своєчасного виконання завдань до 98%. Скорочення часу на пошук документів на 60%

Скорочення термінів планування і підготовки управлінської звітності в 2-3 рази. Підвищення точності прогнозування виконання робіт в 1,5 рази

Продукти для державних органів

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму