IT.UA - home page

Меню
Product

Управління проєктами

Управління ресурсами проєктів

Допоможемо автоматизувати управління ресурсами для всіх проєктів, які виконуються на підприємстві

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Автоматизація розрахунку всіх ресурсів, необхідних для виконання пректів, їх фактичні витрати і собівартость проєктів

Підготовка переліків виробничих ресурсів, необхідних для виконання кожного проєкту

Розрахунок календарних потреб матеріалів, деталей, обладнання і трудових ресурсів, необхідних для виконання проєкту

Розрахунок планової і фактичної собівартості проєкту

Облік стадій виконання проєкту і облік витрат виробничих ресурсів

Успішне виконання будь-якого проєкту в безпосередньо пов'язано з ресурсами, які в ньому задіяні.

Для кожної роботи визначається перелік виробничих ресурсів - матеріалів, складальних одиниць, запчастин, обладнання, трудових ресурсів. Унікальним є те, що з кожної роботи мережевого графіка може бути виконана посилання на будь-який інший мережевий графік або склад виробу, необхідного для виконання роботи.

Таким чином, наприклад, будується модель складного проєктного виробництва, при якому складальне виробництво описується мережевою моделлю, а виробництво деталей і складальних одиниць в заготівельних і механо-складальних цехах прив'язується до термінів робіт по складальному мережевому графіку.

Модуль надає інструментарій для ефективного використання персоналу, виявлення і вирішення конфліктів ресурсів на ранніх стадіях виконання проєктів, контролю ходу виконання проєктів.

Необхідно відзначити, що, так як модуль є частиною комплексної системи управління підприємством, то до моменту початку його впровадження зазвичай вже заповнені довідники персоналу та користувачів системи, виділені права доступу, заповнений класифікатор ресурсів, довідник підрозділів та інші необхідні довідники. Відповідно, немає необхідності витрачати час на вирішення питань НДІ для старту процесів управління проєктами.

Крім того, завдяки гнучким можливостям відбору завдань і Переднастроєні звітів про стан проєкту, існує можливість оперативного контролю ходу проєкту, виявлення критичних відхилень для прийняття управлінських рішень.

Внесення змін до проєкту

В ході виконання проєкту розроблені раніше плани можуть неодноразово змінюватися або уточнюватися. Такі зміни обов'язково фіксуються в узгоджених письмових документах і можуть змінювати дерево робіт.

У модулі «Управління проєктами» такі зміни оформлюються протоколами, рядки яких також є і завданнями проєкту.

Протоколи роздруковуються у вигляді стандартних звітів, затверджуються, і, при необхідності, прикріплюються у вигляді простих оригіналів до документів відповідної задачі/віхи проєкту.

Advantages

Переваги
нашої системи

Робота відразу з багатьма проєктами в одній базі і управління ресурсами всіх проєктів

Робота з усіма єдиними довідниками ERP-системи: персонал, ресурси, контрагенти, договори, замовлення, підрозділи, ЦФО, статті бюджетів і т.п.

Підтримка єдиних довідників поза системою управління проєктами

Уніфікація проєктів за рахунок єдиних зовнішніх довідників

Інтеграція з іншими модулями IT-Enterprise

Автоматична корпоративна розсилка планів робіт і повідомлень

Створення та постійне поповнення бази знань - досвіду всіх виконаних підприємством проєктів

З кожної позиції мережевого графіку може бути виконане посилання на будь-який інший мережевий графік або склад виробу, необхідного для виконання роботи

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму