IT.UA - home page

Меню
Product

Управління проєктами

Управління ресурсами проектів

Допоможемо автоматизувати управління ресурсами для всіх проектів, які виконуються на підприємстві

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Автоматизація розрахунку всіх ресурсів, необхідних для виконання пректів, їх фактичні витрати і собівартость проектів

Підготовка переліків виробничих ресурсів, необхідних для виконання кожного проекту

Розрахунок календарних потреб матеріалів, деталей, обладнання і трудових ресурсів, необхідних для виконання проекту

Розрахунок планової і фактичної собівартості проекту

Облік стадій виконання проекту і облік витрат виробничих ресурсів

Успішне виконання будь-якого проекту в безпосередньо пов'язано з ресурсами, які в ньому задіяні.

Для кожної роботи визначається перелік виробничих ресурсів - матеріалів, складальних одиниць, запчастин, обладнання, трудових ресурсів. Унікальним є те, що з кожної роботи мережевого графіка може бути виконана посилання на будь-який інший мережевий графік або склад виробу, необхідного для виконання роботи.

Таким чином, наприклад, будується модель складного проектного виробництва, при якому складальне виробництво описується мережевою моделлю, а виробництво деталей і складальних одиниць в заготівельних і механо-складальних цехах прив'язується до термінів робіт по складальному мережевому графіку.

Модуль надає інструментарій для ефективного використання персоналу, виявлення і вирішення конфліктів ресурсів на ранніх стадіях виконання проектів, контролю ходу виконання проектів.

Необхідно відзначити, що, так як модуль є частиною комплексної системи управління підприємством, то до моменту початку його впровадження зазвичай вже заповнені довідники персоналу та користувачів системи, виділені права доступу, заповнений класифікатор ресурсів, довідник підрозділів та інші необхідні довідники. Відповідно, немає необхідності витрачати час на вирішення питань НДІ для старту процесів управління проектами.

Крім того, завдяки гнучким можливостям відбору завдань і Переднастроєні звітів про стан проекту, існує можливість оперативного контролю ходу проекту, виявлення критичних відхилень для прийняття управлінських рішень.

Внесення змін до проекту

В ході виконання проекту розроблені раніше плани можуть неодноразово змінюватися або уточнюватися. Такі зміни обов'язково фіксуються в узгоджених письмових документах і можуть змінювати дерево робіт. У модулі «Управління проектами» такі зміни оформлюються протоколами, рядки яких також є і завданнями проекту. Протоколи роздруковуються у вигляді стандартних звітів, затверджуються, і, при необхідності, прикріплюються у вигляді простих оригіналів до документів відповідної задачі/віхи проекту.

Advantages

Переваги
нашої системи

Робота відразу з багатьма проектами в одній базі і управління ресурсами всіх проектів

Робота з усіма єдиними довідниками ERP-системи: персонал, ресурси, контрагенти, договори, замовлення, підрозділи, ЦФО, статті бюджетів і т.п.

Підтримка єдиних довідників поза системою управління проектами

Уніфікація проектів за рахунок єдиних зовнішніх довідників

Інтеграція з іншими модулями IT-Enterprise

Автоматична корпоративна розсилка планів робіт і повідомлень

Створення та постійне поповнення бази знань - досвіду всіх виконаних підприємством проектів

З кожної позиції мережевого графіку може бути виконане посилання на будь-який інший мережевий графік або склад виробу, необхідного для виконання роботи

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму