IT.UA - home page

Меню
Product

Фінанси

Оперативне управління фінансами

Керуйте фінансами підприємства в реальному масштабі часу на підставі достовірної інформації щодо доходів і видатків

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Планування, виконання, контролінг, оптимізація фінансових потоків

Формування графіків платежів на підставі реальних умов оплат з відстеженням договірних термінів платежів

Оперативний збір, узгодження заявок на платежі

Складання реєстрів рахунків на оплату

Формування та балансування платіжних календарів

Управління лімітами витрат грошових коштів

Контроль виконання бюджетів руху грошових коштів

План-фактичний аналіз оплат і надходжень

Звірка взаєморозрахунків з клієнтами

Даний бізнес-процес включає автоматизацію оперативних фінансових розрахунків (казначейство підприємства, холдингу)

 • створення заявок на здійснення платежів, фіксація в заявках відповідальної за ліміти особи, статті бюджету руху грошових коштів (БРГК), формування до заявок календарного плану платежів за датами (в т.ч. за умовами оплат за договорами, специфікаціями)
 • затвердження заявок на оплату з контролем згідно бюджету
 • створення заявок на надходження грошових коштів, фіксація в заявках лімітоутримувача, статті БРГК, формування до заявок календарного плану надходжень за датами
 • формування та затвердження реєстрів платежів на день
 • створення та затвердження понадлімітних заявок на оплату, забезпечення процедури візування

Здійснення платежів:

 • розподіл грошових кошів, які доступні до оплати за реєстром
 • формування платіжних доручень
 • зв'язок із системою «Клієнт-банк»: експорт платіжних поручень, імпорт виписок з банку, фінансова обробка виписок з банку

Аналіз оперативного платіжного календаря:

 • аналіз за днями, аналіз наростаючим підсумком
 • план-фактний аналіз
 • аналіз динаміки
 • аналіз фактичних надходжень і витрат, в тому числі витрат за понадлімітними заявками
Advantages

Переваги
нашої системи

Гнучкість налаштування і встановлення маркерів "вузьких місць" виникнення фінансових ризиків

Багатофакторна схема пріоритизаціі, виконання платежів

Автоматичне створення платежів і рознесення банківських виписок

Автоматичне і ручне ставлення завдань щодо фінансового забезпечення діяльності

Маркування першочергових платежів, фарбування статусів платежів

Можливість коригування фінансових потоків на підставі моделювання сценаріїв «що-якщо»

Залишились питання?

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму