IT.UA - home page

Меню

Хімія та фармацевтика

Особливості галузевої конфігурації ERP-системи IT-Enterprise для хімічної промисловості та фармацевтики пов'язані з передільним або процесним характером виробництва

solutions

Завдання галузі, які вирішує
наша система

Опис маршрутних і операційних технологічних процесів виготовлення

Опис ресурсів (матеріальні, трудові, інструменти, оснащення, обладнання і т.д.)

Визначення собівартості з будь-якого рівня виробу, з урахуванням технології виготовлення

Нормування енергоресурсів (електроенергії, пари, води та ін.) по переділах і обладнанню

Норми часу і розцінки за професіями, за напівфабрикатами, готовою продукцією та обладнанням

Нормування виходу побічної продукції по кожному переділу технологічного процесу

Облік різних характерів виробництва (серійне, позамовне, по графіку; з коротким і тривалим циклом виготовлення)

Багаторівневе планування виробництва (підприємство, цехи, дільниці, обладнання)

Об'ємне і календарне планування завантаження обладнання

Оперативне і прогнозне планування матеріальних і трудових ресурсів

Розрахунок балансу сировини і матеріалів за нормативним методом

Наскрізний облік по партіях виготовлення продукції і напівфабрикатів, облік по партіях запуску

Напівфабрикатне і безнапівфабрикатне калькулювання собівартості продукції по технологічних переділах виготовлення

Ведення складського обліку

Управління базою клієнтів CRM і замовленнями

Налаштування сервісу під специфічні потреби підприємства

econimics

Економічні показники, досягнуті в даній галузі

на 60%
збільшення пропускних можливостей виробництва
Advantages

Переваги IT-Enterprise
в даній галузі

Ви можете обрати як окремі рішення, так і комплексно
закрити ряд завдань

Оптимізація рецептур за критеріями мінімізації собівартості випуску продукції

Ми здійснюємо оптимізацію, виходячи з фактичних параметрів якості вихідної сировини і необхідних параметрів продукції

Контроль якості на всіх етапах виробництва

Облік параметрів якості отриманої сировини, облік параметрів виготовлення і якості продукції, напівфабрикатів і впровадження нових технологічних процесів, статистичний контроль якості

Автоматизована фіксація обсягів витрат сировини і виробництво напівфабрикатів

Ми забезпечуємо зв'язок системи з технологічним обладнанням і датчиками

Наші клієнти

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму