IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Управління ланцюгом поставок

Допоможемо автоматизувати управління ланцюгами поставок продукції і сировини - від стратегічного планування ланцюгів поставок до обліку фактичного переміщення продукцій і аналізу планових і фактичних витрат на всіх ланках ланцюга поставок

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Автоматизація управління ланцюгами поставок - планування маршрутів і витрат всіх етапів доставки, аналіз ефективності

Стратегічне й оперативне планування ланцюгів поставок

Планування угод і збільшених схем реалізації продукції та закупівлі сировини

Планування маршрутів поставки вантажів

Планування витрат на всіх етапах ланцюга поставок

Комплексний аналіз здійсненності та планової ефективності стратегічних і оперативних планів

Контроль документообігу протягом всього ланцюга поставок (контрактно-договірні документи, логістичні документи)

Організація і облік фізичного руху продукції і сировини протягом всього ланцюжка поставок

Облік фактичних витрат протягом всього ланцюга поставок

Аналіз ефективності операцій і ланцюгів поставок

Оптимізація логістичних процесів

Планування запасів за регіонами - скорочення логістичного плеча

Єдиний план перевезень, об'єднання маршрутів відвантажень і поставок, оптимізація логістичних ланцюжків вантажоперевезень

Розрахунок транспорту для оптимального розміщення в машині / вагоні / ...

Розрахунок вартості доставки в момент прийняття замовлення (реєстр підрядників, вибір маршрутів, нормування вартості маршруту)

Контроль фактичних витрат кожного відвантаження / угоди, аналіз відхилень від планових показників, бюджетування вантажоперевезень

Планування і замовлення транспорту відповідно з оперативним планом відвантажень

Планування попередньої комплектації в зоні навантаження

Автоматизація завдань на розміщення і комплектацію

Відстеження стану доставок, контроль термінів завантаження / розвантаження

Стратегічне планування ланцюгів поставок

При стратегічному плануванні виконується прогнозування на підставі методів математичної статистики. Прогнозування виконується за ринками, за країнами-регіонами-каналами збуту і закупівлі, за тактичними групами продукції та сировини.
Формування та аналіз стратегічних планів виробництва продукції виконується на базі стратегічних планів реалізації, збільшеного нормування виробничих ресурсів, додаткових обмежень складської логістики (обмеження складу, часу зберігання на складі, термінів придатності, тощо), а також інших обмежень і нормативів.
Формування та аналіз стратегічних планів закупівлі сировини виконується на підставі стратегічних планів виробництва і реалізації продукції, збільшених нормативів витрат сировини і матеріалів, нормативів страхового запасу, обмежень щодо циклів закупівель, а також інших обмежень і нормативів.
Планування угод, збільшених схем реалізації продукції і закупівлі сировини є підгрунттям бізнес-процесів переддоговірної і контрактно-договірної роботи.

При плануванні маршрутів поставки вантажів використовуються наступні логістичні довідники системи:

 • планові витрати можуть бути розраховані різними автоматизованими методами
 • разом із системою поставляється більше як 80-т типових статей витрат, наприклад: витрати на транспортування (судами, ЖД, авто), витрати на транспортно-експедиційне обслуговування, інші витрати (на страхування, на митне оформлення)

Розрахунки ключових показників ефективності та можливості виконання поставки можна проводити з урахуванням різних обмежень

Комплексний аналіз можливості виконання та ефективності сформованих планів дають експерту точну оцінку для прийняття управлінських рішень. Розрахунки ключових показників ефективності та можливості виконання оперують такими обмеженнями:

 • обмеження за виробничими потужностями
 • обмеження за циклами і обсягами закупівель
 • можливості складських приміщень
 • обмеження транспортних мереж
 • комплексні планові витрати ланцюга поставок

Для організації, управління і контролю ланцюга поставок забезпечується:

 • повний цикл документообігу протягом всього ланцюга поставок, включаючи: контрактно-договірні документи, логістичні документи
 • організація та облік фізичного руху; продукції і сировини протягом ланцюга поставок
 • автоматичне створення документів: контрактно-договірних документів, ланцюжків документів фактичного переміщення вантажу, інших логістичних документів (акти переважувань, розпорядчі документи, тощо)
 • облік фактичних витрат протягом всіх ланок ланцюга поставок
 • різні варіанти аналітичних звітів, що поставляються з системою, дозволяють виконувати всі дії щодо контролю ланцюгів поставок: диспетчеризація проходження вантажу по ланцюжку поставок, аналіз накопичення суднових партій у портах, аналіз виникнення залишків на кожному об'єкті логістики та інші звіти

Для аналізу ефективності угод і ланцюгів поставок в системі виконується:

 • розрахунок фактичної собівартості партії або лота поставки
 • аналіз планової / фактичної собівартості і витрат виконується в різних варіантах - за замовленням поставки, за аналітиою витрат, за об'єктами логістики
 • аналіз виконання оперативних і перспективних планів в довільних розрізах: в сумарному еквіваленті, за номенклатурою, за довільні періоди, за різними комбінаціями груп
 • інші аналітичні звіти модуля надають повну інформацію щодо аналізу результатів і ефективності роботи за різні періоди
Advantages

Переваги
нашої системи

Система дозволяє вибирати оптимальний маршрут поставки спираючись на задані критеріїв - тривалості, вартості, планових витрат

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму