IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Звітність

Отримуйте звітність в режимі реального часу для прийняття оперативних рішень

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Формування аналітичної звітності в різних розрізах

Формування фінансової звітності

Аналіз даних від зведених значень до первинного документа

Формування головної книги

Вивантаження фінансової звітності для подачі в фіскальні органи

Тестування даних бухгалтерського обліку

В IT-Enterprise формування звітності виконується на підставі «Журналу господарських операцій»

"Журнал господарських операцій" формується на підставі сформованих проводок, які прив'язані до первинних документів за ділянками обліку. У журналі накопичуються всі облікові дані за операціями: номери документів, дати проведення операцій, електронні підписи, суми, валюта, дебет, аналітики по дебету, кредит, аналітики по кредиту, зміст, тощо.

На підставі «Журналу господарських операцій» формуються:

 • аналітична звітність (оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунку, Карточка счета, картка аналітики, шахова відомість, журнали ордера)
 • фінансова звітність (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності)
 • різні прояви головної книги: обороти, обороти (дебет-кредит - шахматка), обороти (кредит-дебет - шахматка), оборотний баланс (за дебетом), оборотний баланс (по кредиту), оборотний баланс (за дебетом - шахматка), оборотний баланс (по кредиту - шахматка), оборотний баланс за повний період (за дебетом - шахматка), оборотний баланс за повний період (по кредиту - шахматка), підсумки по дебету з розшифровкою кредиту, підсумки по кредиту з розшифровкою дебету, підсумки по дебету, підсумки по кредиту

В IT-Enterprise передбачене гнучке налаштування аналітичної звітності. Будь-який звіт може включати обраний перелік доступних аналітик з деталізацією до первинного документа, що забезпечує детальний аналіз обраної підсумкової суми. Можуть бути сформовані різні звіти, включаючи базовий табличний звіт з вбудованою ієрархією, механізмом переходу від показників до первинного документа «drill-down» і вивантаженням в MS Excel

 • Аналітична звітність дозволяє в оперативному режимі контролювати стан всіх бухгалтерських рахунків (синтетичних і аналітичних) за залишками та оборотами і на іх підставі оперативно отримувати зведені звіти
 • У всіх звітах використовуються єдині правила управління фільтрами, угрупованнями: аналітики, довільні періоди, кореспондуючі рахунки, первинні документи, шаблони, тощо
 • Разом, в єдиному поданні, презентаються облікові дані бухгалтерських і складських регістрів
 • Разом, в єдиному поданні, презентується кількісний і вартісний облік
 • Форми відомостей інтерактивні: з кожної підсумкової позиції можна послідовними переходами дійти до першоджерела
 • Інтерактивні звіти подаються в форматі електронних таблиць Excel

Конструктор регламентної звітності

Для налаштування розрахунку та друку форм регламентної звітності (фінансової, податкової, статистичної) в системі використовується спеціальний конструктор. Конструктор має прості засоби налаштування зовнішнього вигляду форм, а також алгоритмів розрахунку їх показників. Засоби налаштування безпосередньо підпорядковані інтересам користувача. Підготовка форм виконується у форматі і засобами MS Excel.

Під час опису алгоритмів розрахунку показників форм використовується велика кількість функцій внутрішньої бібліотеки. Дані функції дозволяють отримувати будь-які показники з бухгалтерського контуру і контурів оперативного управління.

Засобами конструктора регламентної звітності виконується вивантаження звітності в затверджених форматах для подальшого завантаження в програми для здачі звітності.

Система дозволяє автоматизувати підготовку форм звітності згідно чинного законодавства.

Перелік форм звітності, які поставляються разом з системою, постійно оновлюється і визначається чинним законодавством.

Тестування даних бухгалтерського обліку

Тестування використовується для перевірки ведення обліку і допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену та детальну інформацію щодо коректності даних:

 • контроль стану облікових регістрів
 • тестування залишків по рахунках
 • контроль закриття рахунків
 • контроль на наявність обов'язкових регламентних документів
 • перевірка валюти балансу
 • контроль перехідних залишків
 • контроль допустимої кореспонденції рахунків
Advantages

Переваги
нашої системи

Потужний інструмент побудови аналітичної звітності

Великий набір попередньо налаштованих аналітичних звітів

Гнучке налаштування форм подання звітності

Можливість деталізації зведених значень в режимі «drill-down» безпосередньо до первинного документа

Тісна інтеграція засобів побудови звітності з усіма модулями системи

Забезпечується формування фінансової звітності згідно вимог законодавства

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму