IT.UA - home page

Меню
category

Фінанси

Попередження касових розривів. Прозора аналітика. Зниження рівня оборотних коштів на 10%

category

Які питання закриває рішення

Управління фінансами підприємства в реальному масштабі часу на основі достовірної інформації про доходи та видатки

Автоматизація обліку розрахунків з контрагентами на всіх ділянках

Автоматизація розробки підсумкових форм бюджету для отримання чіткої картини поточної та майбутньої фінансової ситуації на підприємстві

Solutions

Що дозволяє дане рішення

Виявляємо слабкі місця в обраному напрямку бізнесу і допомагаємо налагодити систему управління

Можливість проведення аналізу оперативного платіжного календаря

Зв'язок із системою «Клієнт-банк»: експорт платіжних доручень, імпорт виписок банку

Формування зведеної картотеки за розрахунками з організаціями за будь-який період

Чому саме наші рішення

alt
Виявлення ключових показників управління фінансами підприємства
alt
Формування актів звірки розрахунків з організацією за будь-який період у валюті розрахунків, в будь-якій валюті і за будь-яким курсом
alt
Можливість простежити весь ланцюжок заборгованості: від кінцевової суми заборгованості до первинного документа
alt
Об'єктивна і точна картина фінансового стану підприємства

Залишились питання?

Наші клієнти

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення