IT.UA - home page

Меню
Product

R&D

Управління основними даними (MDM)

Об'єднуйте, уніфікуєте і синхронізуйте всі основні дані, які зберігаються в різних інформаційних системах підприємства, в єдину цифрову базу

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Формування єдиного цифрового простору ведення всієї нормативно-довідкової інформації підприємства або холдингу

Організація центру управління основними даними в бізнес-процесах

Уніфікація і класифікація всієї нормативно-довідкової інформації

Стандартизація протоколів обміну довідковими даними між різними системами

Корпоративне ведення нормативно-довідкової інформації

Забезпечення актуальної і якісної нормативно-довідкової інформації

Формування консолідованої аналітичної звітності

Забезпечення цілісності нормативно-довідкової інформації

У процесі автоматизації управління підприємством виникає необхідність у рішенні, що дозволяє об'єднати і синхронізувати всі основні дані (класифікатори виробничих ресурсів), які зберігаються в різних інформаційних системах підприємства або холдингу. Оскільки основні дані (тобто дані про клієнтів, продукти, послуги, персонал, технології, матеріалі та ін.) Відносно рідко змінюються і разом з тим містять важливу інформацію, необхідну для ведення бізнесу, то їх часто називають «майстер-дані», а інструмент управління ними - MDM (Master Data Management). Ще одна назва - нормативно-довідкова інформація (НДІ). Пропоноване системою IT-Enterprise рішення дозволяє ефективно управляти всіма основними і довідковими даними, легко інтегрувати корпоративні системи підприємств одного холдингу і в результаті створити єдиний інформаційний простір.

Рішення виконує наступні завдання.

 • Ведення довідників контрагентів, підрозділів, продукції, виробів, напівфабрикатів, деталей, складальних одиниць і їх модифікацій, стандартних виробів, інструменту, обладнання, оснащення нормативно-технічної документації і т.д.
 • Управління інформацією в класифікаторі, аналогах по матеріалів, напівфабрикатів, деталей і складальних одиниць.
 • Формування найменування виробничих ресурсів згідно із заданими ГОСТами і формулами розрахунку.
 • Управління цілісністю класифікується інформація, підтримка каскадних коригувань інформації.
 • Управління доступом і зонуванням конструкторсько-технологічних служб до класифікатору по групам ресурсів і ролям користувачів.
 • Підтримка багатомовності класифікатора.
 • Підтримка корпоративності класифікаторів: узгодження класифікацій різних підприємств і завдання різних характеристик підприємств для єдиного корпоративного коду ресурсу.
 • Регламентні процедури введення класифікаторів - управління процесами узгодження, додавання і зміни номенклатури матеріалів, деталей, напівфабрикатів, оснащення...
 • Поставка налаштованого загальномашинобудівного класифікатора з більш ніж 1000 заповнених Фасетних довідників

 

Ієрархічна і фасетна кодування

При формуванні основних даних найбільш загально використовуються ієрархічна і фасетна системи класифікації та, відповідно, кодування. Перша забезпечує велику інформаційну ємкість і добре пристосована для обробки інформації та створення кодів для об'єктів класифікації, але недостатньо гнучка в застосуванні. Друга дозволяє легко класифікувати безліч об'єктів з деяким набором ознак (фасетів), гнучка в застосуванні, але її інформаційна ємкість менша. У рішенні, запропонованому системою IT-Enterprise, забезпечується підтримка як ієрархічного, так і фасетного кодування:

 • ієрархічна класифікація допускає створення багатьох рівнів ієрархії
 • фасетна класифікація здійснюється по обраних групах ресурсів, при цьому створюються довільні фасети із зазначенням допустимих значень (наприклад, фасета «Марки сталі» і перелік марок, або фасета «Клас міцності метизів» і перелік класів міцності)
 • забезпечується автоматичне формування кодів виробничих ресурсів по заданих параметрах і значенням фасет
Advantages

Переваги
нашої системи

Єдиний WorkFlow для регламентного ведення всієї нормативно-довідкової інформації

Підтримка корпоративності даних з можливістю завдання різних характеристик підприємств для єдиної корпоративної культури

Постійний захист від дублювання і можливість інтеграції з будь-якими системами

Мультимовне ведення всієї нормативно-довідкової інформації

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму