IT.UA - home page

Меню
category

Витрати і контролінг

Скорочення відхилення фактичної собівартості від планової, толеранс до 30%

category

Які питання закриває рішення

Автоматизація планування, калькулювання за різними методиками, аналіз фактичного випуску продукції

Зниження витрат у виробництві за рахунок підвищення оперативності управління

Виявлення головних причин фінансової неефективності, точне визначення витрат і доходів, підвищення ефективності управління

Виявлення місць невиправданих витрат, допомога співробітникам у підвищенні продуктивності праці

Solutions

Що дозволяє дане рішення

Виявляємо слабкі місця в обраному напрямку бізнесу і допомагаємо налагодити систему управління

Забезпечення гнучкості калькулювання собівартості одиниці продукції і розрахунку цін

Можливість проведення оперативного детального аналізу причин відхилень фактичної собівартості від планової

Можливість виявлення найвигідніших і невигідних клієнтів, найприбутковіших і неприбуткових продуктів і каналів збуту

Можливість виявлення головних причин фінансової неефективності

Чому саме наші рішення

alt
Підвищення точності оцінки собівартості, витрат на операції  
alt
Надання достовірної, деталізованої інформації для зростання ефективності управління діяльністю підприємства
alt
Точне визначення витрат, доходів і вимог до ресурсів
alt
Оптимальні зміни в обсягах виробництва, організаційну структуру і ресурсних затрат

Залишились питання?

Наші клієнти

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення