IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

Скорочення незавершеного виробництва на 15% в машинобудуванні завдяки оперативному плануванню виробництва у ПАТ «Кременчуцький колісний завод»

Машинобудування
Скорочення незавершеного виробництва на 15% в машинобудуванні завдяки оперативному плануванню виробництва у ПАТ «Кременчуцький колісний завод»
масштаб1000 співробітників 250+ користувачівkpiпідвищити точність планування
ПродуктВитрати і контролінгРік кейсу2002-2010
КраїнаУкраїнаГалузьМашинобудування
Замовник»Кременчуцький колісний завод»

Цілі проекту

Кременчуцький колісний завод - сучасне високотехнологічне підприємство у сфері виробництва сталевих холодноштампованих коліс для автобусів, легкових та вантажних автомобілів, а також сільськогосподарської техніки. Продукція підприємства застосовується в Україні і експортується у країни Європи. Виробнича потужність заводу перевищує 8 млн коліс на рік.

До впровадження IT-Enterprise відділ ІТ зробив декілька невдалих спроб впровадження різних систем автоматизації. На підприємстві силами відділу АСУ були реалізовані локальні системи автоматизації різних ділянок - управління логістикою, бухгалтерський облік, управління кадрами і розрахунок заробітної плати.

Супровід власних рішень став занадто трудомістким процесом. Так як окремі модулі були розроблені в різний час і на основі різних технологій, то виникла необхідність об'єднання інформаційних потоків. Після аналізу ситуації виявилось, що трудомісткість такого проекту досить висока, потрібно переписати функціонал багатьох підсистем. У цей момент було вирішено впровадити комплексну ERP-систему.

Компанія постала перед необхідністю вибору повномасштабної корпоративної інформаційної системи для машинобудування (багатосерійне виробництво на поточних лініях), яка б включала усі переваги від єдиної інформаційної бази та комплексної автоматизації всіх ділянок господарської діяльності.

Опис проекту

Цікава особливість впровадження в тому, що в проекті всі напрацювання, реалізовані відділом АСУ заводу, були збережені і перенесені в ERP-систему. Таким чином ми зберегли напрацьований роками унікальний досвід фахівців.

Впровадження на заводі проводилося в кілька етапів:

  • ТПП, об’ємне - календарне планування і облік (дозволило збільшити номенклатуру продукції в сотні разів, знизити розмір замовлення від 50 тис. до 500, оптимізувати витрати);
  • оперативне планування і облік виробництва (дозволило швидко реагувати на потреби ринку, у виробництві реалізований електронний документообіг з наміром повністю відмовитися від паперових документів);
  • управління життєвим циклом (вивід нового виробу на ринок скорочено з 9 місяців до 4-5 місяців, реалізовано наскрізне управління виробництвом і підготовкою виробництва).

Управління технічною підготовкою і PLM

Запроваджене на заводі управління технічною підготовкою виробництва дозволило формувати графіки технічної підготовки, які забезпечують наскрізний контроль за процесом ТПП на всіх його етапах. Невід'ємною частиною переходу до електронного технічного документообігу є ведення архіву технічної документації. Впровадження архіву стало кроком до реалізації без паперової технології технічного документообігу на підприємстві.

Тепер майстер може в режимі online за місцем відкрити креслення в електронному вигляді, і система IT-Enterprise гарантує, що це буде актуальна версія електронного оригіналу, яка містить найновіші зміни. Завдяки цьому всі робочі в цехах керуються актуальною технічною документацією.

Оперативне управління виробництвом

Коли на підприємстві визначено конструкторський склад і технологія виготовлення продукції (з кожною позицією складу виробу пов'язані розцеховочні маршрути), можна переходити до планування виробництва.

На Кременчуцькому колісному заводі впроваджений весь функціонал оперативного управління виробництвом. Особливість підприємства полягає в тому, що для одного виду продукції може бути декілька конструкторських складів, так як деякі деталі можуть вироблятися як в цехах підприємства, так і купуватися у підрядників. Реалізоване рішення враховує цю особливість.

Відділ продажів формує план поставок на місяць, що містить номенклатуру продукції, що відвантажується з урахуванням упаковки та схем навантажень. Після коригувань і затвердження цього плану на основі цих даних формується план випуску продукції заводу (MPS-план). Планувальник з декількох варіантів конструкторських складів вибирає той, на основі якого і буде вироблятися продукція. На основі MPS-плану формується по детальний план виробництва разом з розрахунком потреби в матеріальних ресурсах. На основі по детального плану формуються лімітно - забірні карти, а також календарний добовий план (MES-план). Календарний план служить основою для формування змінних завдань. За фактом роботи за зміну формується рапорт про виконання змінного завдання. А самі змінні завдання є підставою для формування нарядів по відрядній оплаті праці.

Цікаве рішення, реалізоване на заводі - ведення балансу руху деталей. Так як з огляду на масовість виробництва вести документальний облік в цеху неможливо, то баланс руху деталей дозволяє контролювати правильність внутрішньо цехового обліку і забезпечувати його достовірність в оперативному режимі. У підсумку керівництво підприємства точно може сказати, яка кількість яких деталей в даний момент знаходиться в кожному цеху.

Ключові фактори проекту

У 1,5 рази скорочені терміни підготовки виробництва
На 15% скорочені обсяги незавершеного виробництва

Результати роботи

В результаті проведеного проекту на підприємстві впроваджена сучасна комплексна ERP-система, що охоплює управління виробництвом, конструкторську і технологічну підготовку виробництва, калькулювання планової і фактичної собівартості продукції, управління запасами, управління збутом і постачанням, бухгалтерський і податковий облік, управління персоналом і розрахунок заробітної плати. Інформаційною платформою рішення виступає система Oracle 11g.

Завдяки ERP-системі IT-Enterprise на заводі реалізований принципово новий підхід до оперативного планування та обліку виробництва. Строки технічної підготовки виробництва для випуску нової продукції скоротилися з 9 до 4-5 місяців. Перехід до оперативного по детального планування дозволив скоротити обсяги незавершеного виробництва на 10-15%. Синергія удосконалень привела до істотного підвищення реакції відділу збуту на запити клієнтів, і як наслідок, до зростання обсягів продажів.

Оперативний контроль балансу руху деталей в цехах забезпечив достовірний облік матеріалів. У поєднанні з оперативним плануванням виробництва це дозволило підприємству кардинально розширити товарну номенклатуру виробленої продукції при скороченні чисельності облікового персоналу.

Автоматизація основних ділянок підприємства привела до скорочення термінів формування виробничої і бухгалтерської звітності.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму