IT.UA - home page

Меню
Product

Персонал

Розвиток персоналу

Головний ресурс підприємства — професійні співробітники. Допоможемо зберегти і розвинути його.

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Підготовка команди професіоналів, здатних вирішувати всі завдання, які стоять перед компанією

Формування профілів посади з відповідним набором компетенцій

Розробка анкет і тестів для визначення рівня компетенцій кандидатів і співробітників

Розробка програм навчання для підвищення рівня компетенцій співробітників

Оцінка персоналу або кандидатів відповідно до профілю посади

Підбір найбільш підходящого співробітника відповідно до профілю посади

Планування розвитку та кар'єрного зростання персоналу

Розвиток і підвищення ефективності роботи персоналу - один з найважливіших чинників успіху будь-якого бізнесу

Розвиток персоналу включає в себе заходи служби управління персоналом, спрямовані на:

 • навчання і підвищення кваліфікації персоналу
 • адаптацію співробітників
 • оцінку персоналу / кандидатів і перевірку на відповідність профілю посади
 • планування кар'єри співробітників
 • управління кадровим резервом

Рішення «IT-Enterprise» забезпечує виконання всіх дій з розвитку персоналу компанії і включає в себе наступні інструменти:

Управління компетенціями

Управління профілями посад співробітників і компетенціями відповідно до цілей і стратегічними планами розвитку компанії.

Основні функції:

 • Розробка профілю посади з певним набором компетенцій відповідно до цілей і стратегічними планами розвитку компанії і вимогами до кваліфікації співробітників. Профіль посади містить набір необхідних компетенцій, знань, умінь, досвіду роботи, перелік завдань і цілей. Також визначається рівень кожної компетенції, яким повинен володіти співробітник на цій посаді.
 • Контроль відповідності персоналу і кандидатів профілем посади. Складається в анкетуванні / тестуванні персоналу за відповідними напрямами профілю
 • Формування результатів про відповідність профілю посади по співробітниках і кандидатам на посаду
 • Підбір «потрібних» претендентів на посаду відповідно до профілю посади
 • Планування переліку заходів для підвищення рівня компетенції співробітників за сформованими результатами відповідності профілю посади. Формування планів навчань, курсів і т.д.

Управління навчанням персоналу

Планування навчання та перекваліфікації персоналу, контроль і аналіз результатів:

 • формування програм навчання, циклів, груп
 • підбір викладачів, обліку викладачів сторонніх організацій
 • облік відвідування та успішності працівників по заняттях, атестацій
 • формуванні даних про підвищення кваліфікації за результатами проходження навчання

Співробітники компанії можуть самостійно проаналізувати плани і програми навчання і подати заявку на проходження цікавих для них курсів.

Анкетування

Своєчасне визначення рівня кваліфікації, знань, навичок і зіставлення з займаною посадою дозволяє найбільш раціонально виконати розстановку кадрів і підвищити ефективність використання трудових ресурсів.

Рішення дозволяє розробляти тести та анкети, на підставі яких виконує опитування співробітників або кандидатів і розраховуються підсумкові результати.

 • складання анкет/тестів довільної структури за різними методиками
 • довільне кількості питань і завдань в анкети/тести
 • використання для кожного питання різних видів шкал вимірювань
 • складання типових варіантів відповідей, в тому числі і заздалегідь не визначених
 • проведення анкетування/тестування як співробітників компанії, так і зовнішніх кандидатів на посаду
 • формування та зберігання результатів анкетування/тестування, порівняння за періодами, історія результатів

Управління кадровим резервом

Оперативний і перспективний кадровий резерв забезпечує:

 • швидкий пошук найбільш придатних «замін» на час відсутності співробітників (відпустки, лікарняні тощо) або в разі звільнення
 • планування кар'єри співробітників
 • своєчасну ротацію кадрів

Швидкий доступ до різноманітної інформації про кадровий резерв:

 • стаж роботи, дані про попередні місця роботи, причини і мотиви звільнення з попередніх місць роботи
 • дані про освіту та підвищення кваліфікації
 • дані про склад сім'ї, родичів, почесні звання та ін.
 • дані про плановану посади і співробітника, для якого можлива заміна
Advantages

Переваги
нашої системи

Вироблення оптимальної програми розвитку потенціалу співробітників

Прояв співробітниками підприємства прихованих професійних можливостей

Виявлення перспективних кадрів

Підвищення зацікавленості співробітників в професійному зростанні

Утримання цінних співробітників

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму