IT.UA - home page

Меню
Product

Фінанси

Бюджети

Керуйте фінансовими результатами і ефективністю діяльності компанії за допомогою бюджету доходів і витрат

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Формування бюджету доходів і витрат за різними центрами прибутку

Підготовка планів продажів, виробництва, виробничих запасів, закупівель, загальновиробничих витрат, трудових витрат, комерційних витрат, загальних та адміністративних витрат

Використання різних алгоритмів розрахунку планових і фактичних значень бюджету, налаштування взаємозв'язку фінансових і нефінансових показників

Контроль фактичного виконання і оцінка відхилень від бюджетних значень в різних аналітичних зрізах

Підтримка різних методик і підходів в формуванні бюджетів: «від досягнутого», «зверху-вниз», «знизу-вгору», «змішаний» варіант, фіксований, гнучкий бюджети

Незалежне формування консолідованого бюджету декількома групами розробників бюджету

Побудова системи операційних і фінансових бюджетів, аналіз їх виконання, взаємозв'язку

Бюджет доходів і витрат (БДР, P & L) визначає економічну ефективність діяльності підприємства. Даний бюджет формує основний фінансовий результат діяльності підприємства, тобто його прибутковість. Функціональність модуля забезпечує підтримку всіх етапів життєвого циклу бюджету.

 

 

Серед основних можливостей модуля можна виділити наступні:

 • можливість опису довільної ієрархічної структури бюджетів, періодів і центрів фінансової відповідальності для підприємств і корпорацій
 • можливість розробки і аналізу різних фінансових і нефінансових бюджетів
 • гнучке налаштування власної моделі бюджетування, враховуючи склад бюджетів, механізми отримання та консолідації даних
 • можливість розробки і аналізу різних альтернативних сценаріїв бюджетів: оптимістичного, песимістичного, оптимального
 • формування бюджетів і фінансових планів щодо надходження і витрат в розрізах фінансових статей планування
 • формування бюджетів для корпоративної структури на підставі об'єднання даних, які визначаються користувачем підприємства
 • налаштування різних алгоритмів розрахунку планових і фактичних значень бюджету, розрахунку одних показників на підставі інших і збереження їх в системі для подальшого використання в інших формах
 • формування інформації реалізовано за допомогою механізму процедур користувача
 • поточне і довгострокове планування доходів, витрат і руху грошових коштів
 • можливість аналізу детальної інформації щодо кожного з показників бюджету
 • аналіз фактичного і планового виконання бюджетів
 • контроль фактичних фінансових показників і оцінка відхилень від бюджетних значень
 • можливість формування та аналізу декількох варіантів бюджету, що відповідають різній кон'юнктурі ринку і етапам узгодження бюджету
 • підтримка різних варіантів формування бюджетів: від нульової бази, від «досягнутого», «зверху-вниз», «знизу-вгору», змішаний варіант та інші
 • підтримка можливості незалежного формування консолідованого бюджету декількома групами розробників бюджету
 • можливість оперативного відстеження виконання бюджетів в системі документообігу підприємства
 • можливість налаштування доступу групам користувачів до статей фінансового планування, визначення повноважень з доступу до статей для кожної групи користувачів
Advantages

Переваги
нашої системи

Довільна ієрархічна структура щодо бюджетів, центрів фінансової відповідальності, планових періодів

Використання фінансових і нефінансових статей, показників для побудови бюджетів

Гнучке налаштування власної моделі бюджетування: види бюджетів, статті / показники, механізми отримання та консолідації даних

Реалізація альтернативних сценаріїв щодо бюджетів: оптимістичний, песимістичний, оптимальний

Попередньовстановлені та призначені користувачем процедури формування взаємозв'язку бюджетів, статей і показників

Детальна аналітика за кожним із показників бюджету

Оперативне відстеження виконання бюджетів в системі документообігу підприємства

Налаштування доступу до статей бюджетів для груп користувачів, окремих користувачів

Використання різних джерел для оцінки виконання бюджетів: журнал господарських операцій, регламентовані звіти, документи, довільні запити до інформаційної бази, зовнішні джерела

Інтеграція системи бюджетування з системою мотивації персоналу

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму