IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Маркетинг

Допоможемо підтримувати велику кількість контактів з компаніями та їх співробітниками, робота з якими може привести до укладення угоди

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Забезпечення генерації максимальної кількості якісних лідів

Ефективне управління базою клієнтів, її постійна актуалізація, поповнення та розширення

Управління маркетинговими розсилками та каналами комунікації з клієнтами

Сегментація клієнтів з метою побудови найбільш ефективних стратегій взаємодії

Управління маркетинговими заходами і кампаніями

Управління знаннями

Управління клієнтською базою

 • Система зберігає актуальну базу контрагентів і контактних осіб, що містить всі необхідні відомості та функціонал для оперативного зв'язку з ними;
 • Вся історія взаємодії з клієнтом зберігається в системі, яку можна легко знайти та проаналізовати;
 • Можливості системи дозволяють доповнювати дані по  контрагентам та контактним особам з офіційних сайтів компаній клієнтів та соціальних мереж.

Управління маркетинговими розсилками і каналами комунікації

 • Система дозволяє здійснювати гнучке налаштування параметрів маркетингових розсилок та інших каналів комунікації, відстежувати хід виконання та оцінювати ефективність і реакцію одержувачів (відкриття листів, переходи по посиланнях, відгуки);
 •  Доступний інструментарій для аналізу проведених розсилок з метою пошуку найбільш ефективних засобів донесення інформації та підвищення конверсії з лідів у продажі;
 •  Інтеграція з сервісом контекстної реклами AdWords дозволяє проводити швидке та ефективне розміщення рекламних повідомлень, з урахуванням цільової аудиторії, розміру бюджету рекламної кампанії, інструментарію добору ключових слів, а також аналізувати ефективність рекламних кампаній.

Сегментування клієнтів

 • Система дозволяє налаштовувати гнучку сегментацію за необхідною кількостю параметрів (географічних, соціально-демографічних, за поведінкою та ін.), створюючи цільову аудиторію для розсилок, заходів, кампаній та інших засобів маркетингової комунікації.

База знань

 • База знань є джерелом необхідної довідкової та комерційної інформації. Система дозволяє зберігати відповіді на найбільш поширені запитання, документацію і регламенти компанії, файли і посилання на корисні веб-ресурси, а також коментувати й оцінювати користь цих даних
 • Це дозволяє ефективно визначати, яку інформацію співобітники підприємства потребують найбільш часто, як вони оцінюють рівень того чи іншого матеріалу, а також аналізувати сферу їх професійних інтересів
 • Користувачі можуть створювати і призначати теги для швидкого і зручного пошуку необхідних матеріалів, додавати їх в «Вибране», оцінювати якість за допомогою лайків
Advantages

Переваги
нашої системи

Накопичення різнобічної інформації про клієнта дозволяє найкращим чином розуміти його потреби і вибудовувати персональну комунікацію

Сегментування дозволяє ефективно управляти різніми за складністю вибірками клієнтів

Аналіз ефективності різноманітних маркетингових активностей за рахунок комплексної оцінки всіх параметрів та умов

Систематизація та обмін корисною інформацією всередині підприємства, які дозволяють підвищити рівень професійних компетенцій співробітників та забезпечити ефективний зворотній зв'язок

5

6

7

Залишились питання?

Галузеві особливості реалізації

Оберіть потрібну галузь
Industry
Industry 2

Преимущества системы

Description

 • Ведение разносторонней информации о клиенте позволяет наилучшим образом понимать его потребности и выстраивать персональную коммуникацию
 • Сегментирование позволяет эффективно управлять любыми по сложности выборками клиентов
 • Анализ эффективности любых маркетинговых активностей за счет комплексной оценки всех параметров и условий
 • Накопление и обмен полезной информацией внутри предприятия, что позволит повысить уровень профессиональных компетенций и обеспечить эффективную обратную связь

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму