IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Конфігурування системи і процесів

Мета даного етапу — налаштування системи управління підприємством за затвердженими бізнес-процесами з використанням IT-Enterprise. Для цього команди Замовника і Виконавця виконують такі роботи:

  • Конфігурування та налаштування (кастомізація) системи з урахуванням специфіки підприємства Замовника. Доопрацювання окремих модулів (якщо це передбачено кошторисом-специфікацією до договору), настройка ролей (меню системи і прав доступу) кінцевим користувачам.
  • Підготовка і введення контрольного прикладу. Контрольний приклад повинен базуватися на реальних даних, обмежених за обсягом (наприклад, один-два вироби для виробничо-логістичних завдань).
  • Прогон контрольного прикладу — послідовне виконання відповідних функцій системи відповідно до моделі бізнес-процесу «як має бути» на підготовлених даних.
  • Обробка результатів прогону контрольного прикладу. Додаткове конфігурування системи за результатами прогону контрольного прикладу. Перевірка Замовником результатів додаткового конфігурування.
  • Розробка робочих інструкцій, що описують роботу з системою кінцевих користувачів відповідно до затверджених бізнес-процесів.
  • Установка, монтаж і тестування необхідного комплексу технічних засобів (КТЗ).
  • Розробка детального плану заходів щодо введення системи в експлуатацію.

Критерій завершення етапу — успішне виконання контрольного прикладу, показує, що система налаштована відповідно до моделі бізнес-процесу «як має бути».

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму