IT.UA - home page

Меню
Product

Виробництво

Контроль і оперативне управління виробничими процесами (MES)

Трекінг виробничих процесів в режимі онлан і облік кожної партії продукції по штрих-кодах

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Оперативне доведення до персоналу електронних завдань на виготовлення, переналагодження і підготовчо-допоміжних операцій

Відстеження виробничих процесів в реальному режимі часу

Управління кінцевим браком продукції

Облік тари і технологічних режимів устаткування

Накопичення витрат на партіях продукції протягом перебігу виробничих процесів

Прийняття рішень на основі детального хронометражу роботи персоналу і устаткування

Аналіз ефективності кожного працівника і робочого центру

Manufacturing Execution System

Взявши виробництво під оперативний контроль, ви отримаєте точні відповіді на наступні питання:

 • Які замовлення запущені у виробництво на поточний момент?
 • Яка операція виконується зараз по кожному замовленню на виробництві?
 • Що відбувається зараз на будь-якому робочому центрі?
 • Де, коли і в якій кількості виявлений дефект ? І хто його створив?
 • Скільки насправді коштує продукція на даному етапі виготовлення?
 • Який обсяг незавершеного виробництва і де він знаходиться?

Контроль процесів виробництва можна виконувати на пристрої з браузером з будь-якої точки світу. Для забезпечення контролю необхідно налагодити оперативний виробничий облік.

MES (від англ. Manufacturing Execution System, система управління виробничими процесами) - спеціалізована система, призначена для вирішення завдань синхронізації, координації, аналізу та контролю випуску продукції в рамках виробництва. MES-системи відносяться до класу систем управління рівня цеху, але можуть використовуватися і для інтегрованого управління виробництвом на підприємстві в цілому.

MES-система дає зручний інструмент і знаходиться завжди під рукою, який дозволяє:

 • Оперативно отримувати завдання на виготовлення, переналагодження, виконання підготовчо-допоміжних операцій
 • Отримувати інформацію про стан виробничих замовлень і виробничих завдань
 • Переглядати креслення, технологічні процеси і норми
 • У режимі реального часу реєструвати події початку і закінчення виконання завдань
 • Реєструвати простої обладнання із зазначенням причин простою
 • Бачити історію подій замовлення на виробництво
 • Відстежувати внутрішньоцеховий процес виготовлення

Виробничий облік

В IT-Enterprise застосовується документальний облік у виробництві. Реєструючи інформацію про хід виробництва, ви автоматично забезпечуєте розрахунок залишків матеріалів у незавершеному виробництві, а також здійснюєте облік виробництва продукції та інших виробничих подій.

Традиційно на підприємствах незалежно один від одного існує виробничий облік трьох видів:

 • облік виробництва продукції у вигляді обліку виготовлення і передачі між виробничими підрозділами напівфабрикатів (ДСЕ)
 • облік втрат на списання сировини, матеріалів, комплектуючих
 • оплата праці основних робітників на виробництві та зіставлення з виробленням продукції/напівфабрикатів/ДСЕ

Основними виробничими документами є:

 • Акт виготовлення деталей-операцій з фіксацією списання
 • Накладна на переміщення
 • Документи реєстрації та виправлення дефекту

При запуску online-реєстрації виробничих подій, зазначені документи формуються автоматично.

Облік виробництва здійснюється за допомогою базового документа, яким є акт виготовлення, що поєднує в собі декілька функцій:

 • фіксацію виготовлення деталей-операцій
 • списання матеріалів/вхідних під виготовлення
 • нарахування нормативної заробітної плати
 • накопичення витрат

Таким чином, виключаються помилки, приписки і невідповідність різних видів обліку один одному.

Advantages

Переваги
нашої системи

Забезпечується «Партійна» простежуваність всього процесу виготовлення продукції: від партій сировини до готової продукції

Облік виробничих процесів в реальному режимі часу за рахунок глибокої інтеграції з обладнанням

Активне використання мобільних платформ для забезпечення обліку в місці виникнення інформації

Використання штрих, QR- кодування, мінімізує помилки людського фактору

Глибока інтеграція оперативних завдань на виробниче планування

Автоматичний облік відхилень і розрахунок показників ефективності

Використання технологій промислового інтернету речей дозволяє організувати достовірний облік і контроль виробничих процесів

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму