IT.UA - home page

Меню
Product

R&D

Управління технічним документообігом (TDM)

Забезпечте зберігання всіх технічних документів в єдиному інформаційному просторі; збільшіть надійність і конфіденційність зберігання інформації

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Класифікація типів технічної документації всього підприємства або холдингу

Організація централізованого зберігання всієї технічної документації підприємства або холдингу

Організація управління всіма бізнес-процесами узгодження та затвердження технічної документації

Управління версіями і змінами технічної документації

Супровід паперового документообігу і облік / ідентифікація копій технічної документації

Організація доступу до документів відповідно до повноважень і прав

Візуалізація технічної документації без використання спеціалізованого ПЗ

Швидкий пошук необхідної технічної документації по заданим правилам

Контроль унікальності документів в архіві технічної документації

Автоматизуйте управління технічним документообігом і архівами технічної документації і за рахунок цього:

 • забезпечте зберігання всієї технічної документації в одному сховищі і в єдиному інформаційному просторі
 • збільшіть надійність і конфіденційність зберігання інформації

Рішення призначене для:

 • управління технічним документообігом, процесами розробки, узгодження і зміни документації
 • організація та ведення різних повнофункціональних електронних архівів технічної та іншої документації довільних форматів

Модуль виконує наступні функції:

Регламентація всіх бізнес-процесів розробки, узгодження і зміни документів:

 • вбудований Work Flow - управління потоками завдань при створенні, погодженні та зміні технічної документації
 • маршрутизація процесів узгодження документів з можливістю оперативної зміни маршруту в процесі руху 
 • спеціальний дизайнер для візуального проектування довільного маршруту документа
 • анотування документів
 • уніфікована візуалізація різних документів
 • управління проміжною печаткою
 • технологія «червоного олівця»

Побудова єдиного сховища інженерних документів в єдиному інформаційному просторі промислових підприємств, проектних організацій, холдингів і торгових домів з різнорідної номенклатурою (3D-моделі, креслення, нормативно-технологічна документація, зовнішні файли специфікацій, технологічні документи, описова частина, інша документація довільних форматів і т . д.):

 • підтримка довільних видів електронних архівів різних служб (відділ технічної документації, відділ головного конструктора, відділ головного технолога / металурга / зварника, цехові архіви)
 • забезпечення централізованого зберігання документів
 • робота з різними форматами документів
 • управління одиничними і складеними документами

Організація доступу до документів відповідно до повноваженнями і правами:

 • автоматичний доступ по грифам, видам архівів, типам користувачів, категоріям документів
 • доступ за заявками через архіваріуса
 • спеціальні засоби введення обмежень на копіювання документів
 • фіксація всіх видів запитів і видачі документів з архіву

Управління всіма бізнес-процесами узгодження та затвердження технічної документації:

 • маршрутизація як окремих документів, так і груп документів, а також робіт і повідомлень
 • підтримка вільної, зумовленої і комбінованої маршрутизації
 • інтеграція засобів Workflow з системами групової роботи і електронної пошти
 • управління абсолютними (календарними) і відносними термінами робіт
 • моделювання і опис процесів в графічному вигляді (нотація BPMN 2.0)
 • кошти зведеного аналізу про стан (статус) робіт або документів в будь-який момент часу

Супровід паперового документообігу і облікованих копій:

 • довільну кількість архівів за архівними точкам (місцях зберігання облікованих копій)
 • облік за оригіналами, оригіналах, врахованим копій, архівних точкам, версіями, підверсій
 • облік видачі облікованих копій персоналу підприємства
 • забезпечення відповідності документів вимогам вітчизняних стандартів

Сервісні функції:

 • журнал роботи з архівами
 • швидкий пошук за додатковими атрибутами
 • візуальний пошук документа по змісту
 • контроль версій і підверсій документів
 • групове вивантаження документів
 • створення, узгодження та редагування документів
 • технологія «червоного олівця»
 • швидкий перегляд документів
 • інтеграція з прикладними програмами
 • робота з архівом через Інтернет
Advantages

Переваги
нашої системи

Можливість гнучкого налаштування маршрутів узгодження та затвердження технічної документації

Використання технології "Червоний олівець" для рецензування технічної документації

Можливість роботи з документами різних форматів і обсягів

Можливість використання як ЕП так і ЕЦП для підписання документів

Засоби колективної роботи по перегляду, верифікації та утвердження нових, внесення змін до раніше затверджених документів

Необмежена глибина рівнів структури складених документів

Необмежена кількість архівів і типів технічної документації

Можливість автоматизованого формування повного комплекту документації на виріб

Залишились питання?

best practice

КЕЙСИ

Історії компаній, які вже посилили свій бізнес завдяки нам

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму