IT.UA - home page

Меню
Product

R&D

Управління технічним документообігом (TDM)

Забезпечте зберігання всіх технічних документів в єдиному інформаційному просторі; збільшіть надійність і конфіденційність зберігання інформації

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Класифікація типів технічної документації всього підприємства або холдингу

Організація централізованого зберігання всієї технічної документації підприємства або холдингу

Організація управління всіма бізнес-процесами узгодження та затвердження технічної документації

Управління версіями і змінами технічної документації

Супровід паперового документообігу і облік / ідентифікація копій технічної документації

Організація доступу до документів відповідно до повноважень і прав

Візуалізація технічної документації без використання спеціалізованого ПЗ

Швидкий пошук необхідної технічної документації по заданим правилам

Контроль унікальності документів в архіві технічної документації

Автоматизуйте управління технічним документообігом і архівами технічної документації і за рахунок цього:

 • забезпечте зберігання всієї технічної документації в одному сховищі і в єдиному інформаційному просторі
 • збільшіть надійність і конфіденційність зберігання інформації

Рішення призначене для:

 • управління технічним документообігом, процесами розробки, узгодження і зміни документації
 • організація та ведення різних повнофункціональних електронних архівів технічної та іншої документації довільних форматів

Модуль виконує наступні функції:

Регламентація всіх бізнес-процесів розробки, узгодження і зміни документів:

 • вбудований Work Flow - управління потоками завдань при створенні, погодженні та зміні технічної документації
 • маршрутизація процесів узгодження документів з можливістю оперативної зміни маршруту в процесі руху 
 • спеціальний дизайнер для візуального проектування довільного маршруту документа
 • анотування документів
 • уніфікована візуалізація різних документів
 • управління проміжною печаткою
 • технологія «червоного олівця»

Побудова єдиного сховища інженерних документів в єдиному інформаційному просторі промислових підприємств, проектних організацій, холдингів і торгових домів з різнорідної номенклатурою (3D-моделі, креслення, нормативно-технологічна документація, зовнішні файли специфікацій, технологічні документи, описова частина, інша документація довільних форматів і т . д.):

 • підтримка довільних видів електронних архівів різних служб (відділ технічної документації, відділ головного конструктора, відділ головного технолога / металурга / зварника, цехові архіви)
 • забезпечення централізованого зберігання документів
 • робота з різними форматами документів
 • управління одиничними і складеними документами

Організація доступу до документів відповідно до повноваженнями і правами:

 • автоматичний доступ по грифам, видам архівів, типам користувачів, категоріям документів
 • доступ за заявками через архіваріуса
 • спеціальні засоби введення обмежень на копіювання документів
 • фіксація всіх видів запитів і видачі документів з архіву

Управління всіма бізнес-процесами узгодження та затвердження технічної документації:

 • маршрутизація як окремих документів, так і груп документів, а також робіт і повідомлень
 • підтримка вільної, зумовленої і комбінованої маршрутизації
 • інтеграція засобів Workflow з системами групової роботи і електронної пошти
 • управління абсолютними (календарними) і відносними термінами робіт
 • моделювання і опис процесів в графічному вигляді (нотація BPMN 2.0)
 • кошти зведеного аналізу про стан (статус) робіт або документів в будь-який момент часу

Супровід паперового документообігу і облікованих копій:

 • довільну кількість архівів за архівними точкам (місцях зберігання облікованих копій)
 • облік за оригіналами, оригіналах, врахованим копій, архівних точкам, версіями, підверсій
 • облік видачі облікованих копій персоналу підприємства
 • забезпечення відповідності документів вимогам вітчизняних стандартів

Сервісні функції:

 • журнал роботи з архівами
 • швидкий пошук за додатковими атрибутами
 • візуальний пошук документа по змісту
 • контроль версій і підверсій документів
 • групове вивантаження документів
 • створення, узгодження та редагування документів
 • технологія «червоного олівця»
 • швидкий перегляд документів
 • інтеграція з прикладними програмами
 • робота з архівом через Інтернет
Advantages

Переваги
нашої системи

Можливість гнучкого налаштування маршрутів узгодження та затвердження технічної документації

Використання технології "Червоний олівець" для рецензування технічної документації

Можливість роботи з документами різних форматів і обсягів

Можливість використання як ЕП так і ЕЦП для підписання документів

Засоби колективної роботи по перегляду, верифікації та утвердження нових, внесення змін до раніше затверджених документів

Необмежена глибина рівнів структури складених документів

Необмежена кількість архівів і типів технічної документації

Можливість автоматизованого формування повного комплекту документації на виріб

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму