IT.UA - home page

Меню
Product

Електронний документообіг і BPM

Управління завданнями

Зробіть роботу всіх людей і команд простою і оптимальною: плануйте, виконуйте, комунікуйте і досягайте цілей за допомогою завдань

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Система дозволить Вам зручно і швидко управляти різними завданнями (завдання по бізнес-процесам, кейсам, довільні завдання або доручення)

Автоматична генерація завдань по бізнес-процесам

Планування довільних завдань і робота з ними через календар

Призначення пріоритетів і розподіл завдань по папках

Визначення планового часу і хронометраж фактичного часу виконання завдання

Делегування завдань підлеглим і контроль їх виконання

Оперативна колективна робота над завданнями, доступність пов'язаного із завданням контенту (документи, файли, обговорення)

Аналіз дерева пов'язаних (підлеглих) завдань

Управління завданнями через мобільний додаток IOS, Android, Windows

Можливість об'єднувати пов'язані завдання в кейси або міні-проекти

Нагадування та оповіщення про події за завданнями (push, e-mail, sms): додавання нового завдання, виконання, скасування, призначення контролюючим

Основною одиницею для планування робіт з будь-якого бізнес-процесу є завдання. Крім того, в ході роботи підприємства постійно виникають ситуативні, неформалізовані завдання. Деякі задачі можуть бути вирішені незалежно від інших, але часто завдання пов'язані між собою і можуть вирішуватись тільки в певній послідовності. Завдання можуть бути заплановані особисто співробітником підприємства, делеговані йому керівництвом, виникнені в ході виконання якогось кейсу або бізнес-процесу, і т.д.

Рішенням завдань усіх типів можна ефективно управляти за допомогою решенія SmartManager.

Завдання, плановані співробітниками самостійно


За допомогою SmartManager можна швидко створювати план робіт на день, тиждень, місяць. Можна створити список завдань і присвоїти кожній з них пріоритет виконання, а можна використовувати для цього календар. Передбачена можливість настройки нагадувань для задач, які повинні бути виконані строго в заданий час (участь в нараді, проведення зустрічі з замовником).

Делеговані завдання

Керівник будь-якого рівня може швидко створювати завдання для своїх підлеглих. Є можливість відразу призначати відповідального, привласнювати пріоритети, вказувати терміни виконання і т.п. При необхідності можна внести в задачу уточнення, зміни, коментарі.

Розвинена служба повідомлень, нагадувань і push-повідомлень допомагає не забувати про терміни виконання завдань як керівника, так і підлеглим. Зберігаються також історії виконання завдань.

Завдання з бізнес-процесів

В ході виконання бізнес-процесів їх учасники автоматично отримують пов'язані з цими процесам завдання і відповідні документи. Користуючись інформацією із свого завдання, співробітник може набагато швидше узгодити, підписати або затвердити документ.

Завдання з кейсів

Не всі бізнес-процеси можна описати заздалегідь заготовленими алгоритмами. Управління такими, слабоструктурними процесами засноване на теорії адаптивного кейс-менеджменту і може здійснюватись не менш ефективно, ніж управління жорстко організованими процесами. Для початку необхідно створити кейс, тобто ієрархічний список завдань і доручень, які необхідно виконати. Продукт Smart Manager дозволяє зробити це дуже швидко. Заздалегідь готувати повний список завдань для виконання нестандартного проекту не потрібно, завдання можна ставити перед співробітниками по мірі необхідності. А ось після завершення кейсу можна скопіювати в бібліотеку шаблонів. Якщо в подальшому виникне необхідність у виконанні схожого проекту, можна вибирати з бібліотеки шаблонів цей кейс і на його основі створити новий, заздалегідь містить список завдань, які необхідно виконати, і перелік виконавців, які аналогічно завдання вже вирішували. Після запуску нового кейсу ці виконавці отримають відповідні повідомлення і зможуть швидко приступити до роботи.

Advantages

Переваги
нашої системи

Легке управління всіма процесами, завданнями, кейсами та людьми в єдиному додатку

Регулярне планування, пріоритезація, оптимальний розподіл, контроль і своєчасне виконання завдань

Регулярне планування, пріоритезація, оптимальний розподіл, контроль і своєчасне виконання завдань

Ефективна командна робота, інформованість і поліпшення комунікації

Прискорення робочих процесів співробітників, команд, керівництва і компанії в цілому

Вибудувана система корпоративного тайм-менеджменту (завдання, зустрічі, нагадування, календарі)

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму