IT.UA - home page

Меню

Фінансові та сервісні компанії

Особливості бізнес-рішень для фінансових компаній пов'язані з необхідністю інтеграції з операційним днем банку, а також організації взаємодії з власним ПЗ банку.

solutions

Завдання галузі, які вирішує
наша система

Комплексне рішення по автоматизації всіх функцій управління господарською діяльністю банку, бухгалтерського та податкового обліку

Уніфіковані бізнес-процеси для всіх філій

Виключення дублювання введення інформації фахівцями різних служб, виключення помилок

Звільнення персоналу, пов'язане з централізацією обліку і з виключенням дублювання обробки

Розподілення доступу користувачів до загальних даних на підставі єдиних політик

Єдине середовище розробки для вирішення нових завдань автоматизації управління господарською діяльністю

Створення єдиного сховища договірних документів та додаткових угод Головного банку та філіалів

Організація процедури ітераційного, паралельно-послідовного погодження та затвердження повного пакету договірних документів

econimics

Економічні показники, досягнуті в даній галузі

на 26%
Підвищено оперативність процесів закупівлі
на 17%
Скорочення матеріальних витрат
Advantages

Переваги IT-Enterprise
в даній галузі

Ви можете обрати як окремі рішення, так і комплексно
закрити ряд завдань

Єдине інформаційне середовище для всього банку

Єдині аналітичні довідники, загальний реєстр персоналу і загальний штатний розклад, загальні правила розрахунку заробітної плати, єдиний реєстр основних засобів, єдиний перелік господарських договорів та ін.

Узгодження договірних документів виконується в електронному вигляді

Узгодження виконується безпосередньо в системі IT-Enterprise без паперового узгодження

Перехід до електронного погодження договірних документів в режимі реального часу

Скорочення термінів та трудомісткості узгодження договірних документів

Наші клієнти

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму