IT.UA - home page

Меню
Product

Виробництво

Оперативне планування виробництва (APS)

Планування виконання виробничих замовлень оптимальним чином

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Збільшення пропускної здатності виробництва

Прискорення обороту матеріальних і фінансових ресурсів

Підвищення обсягів виробництва без змін парку обладнання

Виконання виробничих замовлень в термін або з мінімальними порушеннями

Зменшення тривалості та кількості переналадок обладнання

Скорочення залежавшого товару і обсягів незавершеного виробництва

Скорочення загальної тривалості виробничого циклу

Advanced Planning and Scheduling

APS (скор. Від англ. Advanced Planning & Scheduling - вдосконалене планування) - система побудови похвилинного розкладу роботи обладнання в рамках усього виробництва з урахуванням безлічі бізнес-критеріїв і інтеграції виробництва в ланцюжок поставок.
APS-план формується з урахуванням обмеженого завантаження потужностей, фактичної і спрогнозованої наявності матеріалів та інших виробничих ресурсів. В результаті виходять деталізовані післяопераційні виробничі плани для кожного робочого центру з оптимальною черговістю виконання робіт.

Система заснована на серйозної математичної базі


Математичною основою APS-планування в системі IT-Enterprise є теорія розкладів - спеціальний розділ математичного програмування і дослідження операцій, який займається завданнями побудови оптимальних послідовностей робіт (розкладів) на виділених для цього робочих центрах з урахуванням різних обмежень. У зв'язку з тим, що універсальні алгоритми математичної оптимізації можна вирішити (так званими, NP-важкими з обчислювальної точки зору), то математичною основою календарного планування в системі IT-Enterprise є комбіноване використання різних оптимальних алгоритмів теорії розкладів

Предпоссилкі переходу предпрития від об'ємного планування до APS-планування

  • Відсутність резерву вільних потужностей або рівень завантаження потужностей більше 60-70%, двох-трьох змінний режим роботи основних цехів
  • Наявність у виробництві «пляшкових» горлечок - робочих центрів з дефіцитом потужностей
  • Необхідність оптимізувати виробничі процеси
  • Тривалість виконання ключових операцій більше зміни (доби) і т.д.
  • Низький детермінізм процесу (на кілька днів вперед)
  • Велика номенклатура продукції і напівфабрикатів
  • Висока ступінь готовності інформації про технологічні процеси, стан запасів у виробництві, відпрацьовані на підприємстві схеми MPS- і MRP-планування

Критерії оптимізації плану

IT-Enterprise підтримує різні моделі, способи і послідовності планування, комбінація яких визначає конкретну реалізацію оптимізаційного планування на підприємстві.

Формування APS / MES-плану виконується за наступними критеріями оптимізації:

  • Комерційні критерії оптимізації. Мінімізація порушень узгоджених з покупцями термінів відвантаження замовлень або термінів міжцехових поставок (мінімізація часу знаходження замовлень у виробництві, максимізація коефіцієнта обслуговування покупців і т.д.)
  • Виробничі критерії оптимізації. Максимізація завантаження потужностей (мінімізація переналадок і простоїв, максимізація ритмічності випуску і т.д.)
  • Інші критерії оптимізації, в тому числі оптимізація за кількома критеріями одночасно. При цьому критерії шикуються по пріоритету

Комерційні і виробничі критерії оптимізації суперечать один одному. Тому виходячи зі стратегії підприємства в конкретній ринковій ситуації або комерційний або виробничий критерій стає головним.

Advantages

Переваги
нашої системи

Система заснована на теорії розкладів, теорії обмежень систем і евристичних алгоритмах

Побудова розкладу виконання робіт на робочих центрах з точністю до хвилини

Автоматичний розрахунок декількох версій плану з урахуванням різних критеріїв і можливість вибрати кращу

Багатокритична оптимізація розкладу роботи по безліч передналаштованих критеріїв

Візуалізація плану на інтерактивній діаграмі Ганта

Формування електронних завдань на переналагодження і виробничі операції

Формування електронних завдань на видачу матеріалу і переміщення

Автогрупування / поділ робіт за оптимальними партіям запуску

Облік різних обмежень: графіків роботи устаткування і персоналу, запасів і планових парафій матеріалів, оснащення, інструменту

Аналіз часу кожного переналагодження і переміщення при побудові розкладу

Підтримка різних моделей планування робочих центрів

Висока швидкість планування і перепланування

Залишились питання?

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму