IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Навчання персоналу і моделювання системи

Навчання персоналу

На даному етапі виконується навчання членів Координаційної ради та команди Замовника за двома напрямками:

  • Теоретичне навчання концепціям управління підприємством і загальний огляд функціональних можливостей системи IT-Enterprise. Навчання навичкам ведення проекту і організації робіт Замовника і Виконавця за проектом відповідно до положень «Статуту проекту».
  • Навчання за типовими програмами роботі з кожним модулем IT-Enterprise (можливості, варіанти конфігурації, порядок настройки, і основні навички роботи з модулем).

Навчання проводиться в терміни, зазначені в плані організаційно-технічних заходів (ОТМ) і в обсягах, обумовлених у кошторисі-специфікації до проекту.

Для організації навчання Замовник повинен забезпечити наявність комп'ютерного класу - окремого приміщення з комп'ютерами, підключеними до локальної мережі підприємства з встановленою системою «IT-Enterprise». Проведення навчання на робочих місцях персоналу Замовника не допускається.

Форма проведення навчання

  • Лекція у вигляді PowerPoint-презентації.
  • Демонстрація роботи по конфігурації системи на встановленому або довільному комплекті системи «IT-Enterprise» (за вибором викладача).
  • Отримання навичок робіт на встановленому або довільному комплекті системи «IT-Enterprise» (за вибором викладача).

В результаті отримання базових знань щодо проекту/під проекту, учні надалі повноцінно беруть участь у виконанні наступних етапів проекту.

Процес навчання проходить паралельно з моделюванням системи (див. Наступний етап).

Моделювання системи

На даному етапі проводиться формалізація основних бізнес-процесів підприємства, які налаштовані в системі. Для цього проводиться серія робочих зустрічей, на яких документують поточні бізнес процеси підприємства (модель «as is» - «як є»), проблемні питання по поточним бізнес процесам, майбутні бізнес-процеси (модель «to be» - «як повинно бути»), технологічні аспекти реалізації майбутніх бізнес-процесів в системі IT-Enterprise. Виробляються рекомендації по оптимізації бізнес-процесів і затверджуються моделі бізнес-процесів «як повинно бути».

Опис кожного бізнес-процесу «як має бути» оформляється окремим документом. У ньому вказуються конкретні цілі бізнес-процесу, метрики, регламент функціонування, графічна схема в стандарті BPMN 2.0, перелік документів, задіяних в бізнес-процесі, звіти, що генеруються й інше, за погодженням сторін.

Результатами етапу моделювання системи є

  • Затверджені моделі бізнес-процесів «як повинно бути».
  • Затверджений контрольний приклад для етапу конфігурації і прогону контрольного прикладу.
  • Затверджений критерій завершення етапу конфігурації і прогону контрольного прикладу.
  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму