IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Податковий облік і звітність

Ведіть податковий облік в IT-Enterprise - здавайте звітність вчасно!

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Організація обліку і формування звітності:

з податку на додану вартість

з податку на прибуток підприємства

з податку на нерухомість

акцизного податку

місцевих податків, іншим податкам та зборам

Модуль податкового обліку в IT-Enterprise інтегрований з модулями бухгалтерського та оперативного контурів. Це дозволяє звертатися до єдиних джерел при визначенні показників оподаткування, оперативно відстежувати стан розрахунків з бюджетом.

При організації обліку з податку на додану вартість вирішуються наступні завдання:

 • розрахунок ПДВ в документах надходження і реалізації ТМЦ, продукції, надання та отримання послуг
 • визначення «першої події» за документами розрахунків з контрагентами для оперативного відображення розрахунків за податковим кредитом і податковими зобов'язаннями
 • формування податкових накладних за першою подією, за касовим методом, формування розрахунків коригування, зведених податкових накладних
 • експорт вихідних податкових накладних для реєстрації в ЄРПН
 • імпорт вхідних податкових накладних
 • автоматизований розподіл податкового кредиту між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями
 • облік розрахунків по ПДВ по експортно-імпортним операціям, облік різних ставок ПДВ
 • врахування особливостей законодавства піж час розрахунків за послуги, що надаються нерезидентами
 • підготовка даних для автоматизованого формування звітності (декларації) з ПДВ, електронна звітність

 

Ведення обліку з податку на прибуток забезпечує наступні можливості.

Організація обліку з деталізацією, яка необхідна для формування звітності з податку на прибуток:

 • ведення паралельного податкового обліку основних засобів в розрізі податкових груп ОС і НМА
 • облік різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 • облік різниць, які виникають при формуванні резервів
 • облік різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 • підготовка даних для звітності з податку на прибуток на підставі бухгалтерського обліку

Система податкового обліку забезпечує облік операцій за іншими податковими зборами та платежами, а також податків, що пов'язані з оплатою праці:

 • ведення нормативно-довідкової інформації та документообігу для організації обліку інших податків (нерухомість, акциз, місцеві податки)
 • підготовка даних для звітності на підставі бухгалтерського обліку

Ведення обліку дозволяє виконувати оперативний аналіз стану розрахунків з бюджетом по кожному податку, формування аналітичних розшифровок та форм звітності.

Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів

Advantages

Переваги
нашої системи

Оперативна підтримка змін законодавства

Тісна інтеграція модуля податкового обліку з усіма модулями системи

Гнучкі механізми налаштування дозволяють користувачам самостійно вносити зміни до методики обліку і форми звітності при зміні законодавства

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму