IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Фінансово-розрахункові операції

Підвищуйте якість обліку розрахунків з контрагентами, знижуючи витрати і підвищуючи прозорість

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Облік розрахунків з іншими дебіторами-кредиторами

Облік розрахунків з підзвітними особами

Формування та аналіз зведеної дебіторської та кредиторської заборгованості, аналітичної звітності

Формування актів звірки

Регламентна обробка первинних документів за розрахунками

До завдань фінансово-розрахункових операцій в системі IT-Enterprise відноситься облік розрахунків з контрагентами:

 • постачальниками та підрядниками
 • покупцями та замовниками
 • іншими дебіторами і кредиторами
 • підзвітними особами за відрядженнями та господарськими витратами

Облік розрахунків з підзвітними особами:

 • оформлення наказів на відрядження для деталізації розрахунків з підзвітними особами в розрізі наказів
 • виплата авансів на відрядження через касу, на карткові рахунки
 • формування авансових звітів, розрахунок сум під аванси для валютних витрат, формування бухгалтерських проводок за типовими операціями, контроль використання підзвітних сум
 • друк наказів на відрядження, авансових звітів, аналітичних розшифровок
 • ведення оборотних відомостей за розрахунками з підзвітними особами з необхідною деталізацією по аналітикам
 • формування аналітичних і синтетичних звітів за рахунками обліку

Облік розрахунків з контрагентами:

Налаштування плану рахунків відповідно до необхідної деталізації бухгалтерського обліку

Тісна інтеграція з документообігом за рухом ТМЦ та ДП, включення стадії «Бухгалтерія» в загальний регламент обробки документів, автоматизоване формування проводок за документами оперативного контуру

Організація документообігу, з метою обліку отриманих і наданих робіт / послуг (рахунки, акти, платежі)

Календарне планування графіків надходжень / платежів за документами розрахунків на підставі умов платежів (подієва модель), проведення платежів відповідно до затвердженого реєстру платежів

Проведення операцій з поступки боргу, взаємозалікам...

Автоматизоване закриття авансів, залік оплати під час надходження товарів, робіт, послуг від постачальників/при відвантаженні товарів, робіт, послуг покупцям

Можливість перепроведення ланцюжку документів з урахуванням першої події, у випадку виникнення помилки в послідовності введення/обробки документів

Оперативний (в документах) і регламентний (в кінці періоду) розрахунок курсової різниці за рахунками розрахунків

Організація оперативного обліку ПДВ за розрахунками

Формування резерву дебіторської заборгованості за розрахунками з контрагентами

Формування актів звірки за контрагентами (зведених, за договорами) в розрізі документів розрахунків

Формування оперативних оборотно-сальдових аналітичних відомостей обліку заборгованості в різноманітних розрізах:

 • за контрагентами
 • за договорами
 • за документами-підставами, фінансовими розпорядчими документами
 • за документами (операційними документами розрахунків)
 • за підрозділами
 • за статтями аналітичного обліку і довільними типами аналітики, тощо
 • формування зведених оборотів за рахунками розрахунків в розрізі кореспондуючих рахунків за довільний період

Зведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості грунтуэться на інформації, яка отримується на всіх ділянках обліку. Розрахунок і аналіз зведеної дебіторської та кредиторської заборгованості за контрагентами виконується:

 • за періодами обліку - динаміка заборгованості
 • за країнами, регіонами
 • за термінами виникнення - структура заборгованості за періодами
 • за розділами обліку - структура заборгованості за розділами
 • за підрозділами надання послуг
 • за «ініціаторами» виникнення заборгованості
 • за менеджерами, відповідальними за реалізацію продукції
 • за періодами старіння заборгованості, тощо

Система дозволяє простежити весь ланцюжок заборгованості від підсумкової суми заборгованості до первинного документу.

Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів.

Засоби побудови звітності (конструктор табличних і кросстабличних звітів, звітів нерегулярної структури) дозволяють налаштувати будь-які форми первинних документів і зведеної звітності.

Численні засоби аналізу, які пропонуються системою IT-Enterprise (оборотно-сальдові відомості, шахові відомості, картки рахунку, картки аналітики, тощо), дозволяють отримати зведену інформацію в розрізах і зі ступенем деталізації, які необхідні для бухгалтерського обліку як в середині підприємства, так і для подачі звітності до контролюючих органів.

 

Advantages

Переваги
нашої системи

Покращення оперативності обліку

Регламентна обробка документів, контроль проходження документів за стадіями

Автоматизоване закриття авансів і заборгованості при проведенні документів

Мінімізація помилок обліку за рахунок автоматизованого контролю при введенні і обробці документів

Ефективні інструменти аналізу і контролю всіх етапів організації обліку

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму