IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Планування продажів

Допоможемо автоматизувати весь комплекс робіт з управління продажами, від прийому замовлень клієнтів до відвантаження продукції

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Автоматизація управління договорами, ведення єдиної картотеки, електронне узгодження і візування

Реєстрація договорів і змін до них в загальній картотеці

Електронне узгодження і візування договорів

Формування текстів договорів за довільно вибраними шаблонами

Ведення специфікацій до договорів

Формування актів звірки за договорами

Контроль виконання за сумами і номенклатурою

Персональна відповідальність менеджерів на всіх етапах життєвого циклу договору

Планування продажів на підприємстві визначає планові обсяги виробництва готової продукції з урахуванням поточних запасів, плану продажів, страхових виробничих запасів, страхових сезонних запасів, відкритих (затверджених виробничих замовлень) в розрізі продуктових груп.

Рішення IT-Enterprise дозволяє:

 • вести наскрізний облік замовлень
 • використовувати електронний документообіг процесу виготовлення замовлень і відвантаження продукції
 • виконувати зведений аналіз відвантаження продукції за довільний період

Автоматизація процесів управління продажами

 • Моделювання та оптимізація бізнес-процесів управління продажами
 • Централізоване зберігання історії взаємовідносин з клієнтами
 • Оцінка ефективності маркетингових заходів
 • Організація чітких і злагоджених ланцюжків комунікації протягом процесу збуту
 • Оперативний моніторинг роботи співробітників, відповідальних за збут
 • Сегментування клієнтів з метою формування гнучкого підходу до процесів продаж

Наскрізний облік замовлень

Головною плановою та обліковою одиницею в системі управління є замовлення (заявка) покупця. В системі IT-Enterprise підтримується наскрізний облік всіх стадій проходження замовлень службами і підрозділами підприємства:

 • ще на етапі прийому і оформлення нового замовлення здійснюється підбір готової продукції (враховуючи суму замовлення і його номенклатури)
 • щодо нового замовлення резервується продукція на складі готової продукції (або з вільного залишку, або з інших замовлень)
 • в разі відсутності або недостатньої кількості готової продукції формується заявка на виробництво щодо виготовлення продукції згідно цього замовлення
 • автоматично формуються заявки в ПДВ на поповнення нормативних запасів готової продукції на складах
 • визначаються мінімальні партії запуску продукції у виробництво за новим замовленням
 • розраховуються потреби і визначається дефіцит основних матеріалів, необхідних для виконання замовлення
 • автоматично формуються заявки в ПДВ на поповнення матеріалів з впровадженням різних схем розрахунку дефіциту матеріалів (виходячи з дати запуску у виробництво, пріоритетності запуску, груп взаємозамінних матеріалів, тощо)
 • здійснюється облік виготовлення продукції згідно цього замовлення
 • здійснюється облік комплектації продукції згідно цього замовлення на складі
 • здійснюється облік відвантаження продукції згідно цього замовлення

Облік договорів на поставку продукції

 • швидка і зручна реєстрація, зберігання і оперативний пошук договорів, управління процесами їх підготовки, узгодження і виконання
 • планування витрат і ресурсів в рамках договору, аналіз результатів
 • моніторинг стану договорів
 • планування руху грошових коштів, обмеження витрат

Зведений аналіз відвантаження продукції

Система IT-Enterprise забезпечує автоматизовану підготовку більше ніж сотні варіантів табличних, крос-табличних і графічних звітів. Серед них найбільш затребуваними є наступні:

 • групи і марки продукції в натуральному і вартісному вигляді
 • аналіз відвантаження по платникам і вантажоодержувачам
 • аналіз динаміки відвантаження за групами / марками продукції за різні періоди, різним вантажоодержувачам і платникам
 • аналіз відвантаження за видами оплати - передоплата, взаємозалік, давальницька сировина, під реалізацію, тощо
 • порівняльний аналіз відвантаження за різні періоди з нарощуванням підсумку на певну дату, за групами і марками продукції з початку місяця, за місяць, з початку кварталу, з початку року і ін.
 • аналіз відвантаження в порівняльних цінах
 • аналіз відвантаження за фактичними цінами порівняно з базовими цінами і собівартістю по платникам, менеджерами збуту, тощо.

З метою аналізу відвантаження продукції також може вживатися модуль OLAP-аналізу даних.

Серед варіантів, що поставляються разом з системою (понад 100), завжди можна вибрати найбільш інформативний для конкретної мети
Підвищується ефективність управління збутом, оскільки завжди є доступ до актуальної інформації щодо замовлень та продукції

Advantages

Переваги
нашої системи

Суттєво зменшується час на узгодження та затвердження документів

Результати зведеного аналізу відвантаження продукції дають можливість оперативно приймати важливі рішення

Серед варіантів, що поставляються разом з системою (понад 100), завжди можна вибрати найбільш інформативний для конкретної мети

Підвищується ефективність управління збутом, оскільки завжди є доступ до актуальної інформації щодо замовлень та продукції

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму