IT.UA - home page

Меню
Product

Персонал

Облік робочого часу та інтеграція з СКД

Допоможемо автоматизувати облік і здійснювати контроль використання робочого часу

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Формування графіків будь-якої складності на будь-який період часу.

Інтеграція з системою контролю доступу (СКД), порівняння з плановими графіками, аналіз відхилень

Формування табеля в різних розрізах (по кожному дню, за підсумками місяця)

Автоматичне відображення всіх документів в табелі працівників (кадрові накази, лікарняні, відрядження і т.д.)

Погодинний табельний облік за видами робочого часу

Контроль заповнення табелів

Гнучке розмежування прав доступу до даних обліку часу

Типові форми друку табелів відповідно до законодавства

Правильно організований облік робочого часу в компанії дозволяє підвищити рівень трудової дисципліни співробітників, а також надає достовірну інформацію для оптимізації заробітної плати.

Рішення "IT-Enterprise" автоматизує весь бізнес-процес обліку робочого часу співробітників від формування планових графіків, до обліку фактично відпрацьованого часу по кожному співробітнику.

Табельний облік робочого часу

Рішення "IT-Enterprise" автоматизує весь бізнес-процес обліку робочого часу співробітників від формування планових графіків, до обліку фактично відпрацьованого часу по кожному співробітнику.

 • формування планових графіків робіт з урахуванням циклічності, змінності і календаря на довільний період часу
 • графіки робіт будь-якої складності
 • облік всіх кадрових змін при формуванні табеля
 • відображення всіх кадрових наказів і інших документів в табелі (лікарняні, відпустки, зміни графіків і т.д.)
 • формування по одному працівнику декількох табелів при зміні режиму роботи протягом місяця
 • формування табеля-коригування попереднього періоду
 • формування табеля за попередній період
 • ручне введення довільного числа табелів по одному працівнику
 • формування звітів

Автоматизований контроль заповнення табелів:

 • на відповідність призначень / переміщенням співробітників
 • на відповідність типовим графіками роботи
 • на «подвійне» заповнення в різних підрозділах
 • на відповідність окладів
 • на відповідність відпусток і лікарняних і т.д.

Передбачено гнучке поділ доступу користувачів до даних обліку відпрацьованого часу.

Інтеграція з системами контролю доступу та безпеки

Інтеграція з різними системами контролю доступу та безпеки забезпечує формування даних обліку робочого часу в онлайн режимі, підвищує достовірність даних, скорочує трудовитрати з обліку часу.

 • імпорт даних про облік робочого часу з систем контролю доступу та безпеки
 • формування табелів на підставі імпортованих даних
 • звірка і аналіз імпортованих даних з даними табеля, формування звітів за відхиленнями
 • передача даних про кадровий склад і графіках роботи в системи контролю доступу
Advantages

Переваги
нашої системи

Підвищення трудової дисципліни співробітників

Скорочення втрат робочого часу

Контроль керівників за своєчасною явкою персоналу на підставі достовірних даних

Зниження трудовитрат, пов'язаних з обліком робочого часу

Аналіз витрат робочого часу в різних розрізах

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму