IT.UA - home page

Меню
Product

Уряд

Реєстр територіальної громади

Допоможемо створити і підтримувати в актуальному стані реєстр територіальної громади

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Формування єдиної бази даних для зберігання, обробки та використання інформації щодо обліку осіб, які проживають/перебувають на території РТГ

Пошук інформації про фізичну особу за атрибутами, відображення та друк результатів

Передача у визначеному законодавством порядку інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР)

Ефективне використання та облік ресурсів територіальних громад

Автоматизація прийому громадян працівниками ЦНАП

Видача довідок громадянам, передбачених Законом України "Про територіальні громади"

Advantages

Переваги
нашої системи

Введення інформації з первинних та сканованих документів

Автоматизація формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, повідомлень тощо

Автоматизація підготовки статистичних даних (вікові групи, країна, область і місце народження і т.д.)

Автоматизація процесів реєстрації або зняття з реєстрації фізичних осіб

Надання всієї информації, яка повинна подаватися органом реєстрації до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства

Пошук та обробка даних за будь-якими критеріями, автоматизоване формування довідок та інформаційно-аналітичних звітів

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму