IT.UA - home page

Меню
Product

Фінанси

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю

Керуйте дебіторською та кредиторською заборгованістю щодо: 1) зниження ризику виникнення безнадійної дебіторської заборгованістю 2) підвищення продажів з використанням ефективної кредитної політики

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на кожну звітну дату з різними рівнями деталізації

Використання кредитних лімітів в управлінні дебіторською заборгованістю

Проведення взаємозаліків і списання заборгованостей

АBC-аналіз, моніторинг оборотності й якості дебіторської заборгованості

Оцінка можливих витрат, пов'язаних із дебіторською та кредиторською заборгованістю

Формування цінової політики для різних груп контрагентів з точки зору дотримання ними платіжної дисципліни, кредитної історії

Побудова системи мотивації персоналу на основі дотримання рівнів дебіторської та кредиторської заборгованості

Автогенерація і відправка завдань, платіжних документів з підтримки критичних або певних умов договорів рівнів кредиторської та дебіторської заборгованостей

Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю

Модуль забезпечує автоматизацію обліку розрахунків з контрагентами на всіх ділянках: з постачальниками, підрядниками, покупцями, замовниками, іншими дебіторами і кредиторами

Забезпечується формування оборотно-сальдових аналітичних відомостей обліку заборгованості в різних розрізах:

 • за контрагентами
 • за договорами
 • за документами-підставами
 • фінансовими розпорядними документами
 • за документами (операційними документами розрахунків)
 • за підрозділами
 • за статтями аналітичного обліку і довільними типами аналітики, тощо

Розрахунок і аналіз зведеної дебіторської та кредиторської заборгованості за організаціями проводиться:

 • за періодами обліку
 • за організаціями та регіонами
 • за термінами виникнення - структура заборгованості за періодами
 • за розділами обліку - структура заборгованості за розділами
 • за збільшенням / зменшенням заборгованості за період
 • за підрозділами надання послуг
 • за «ініціаторами» виникнення заборгованості
 • за менеджерами, відповідальним за реалізацію продукції
 • за періодами старіння заборгованості і ін.
Advantages

Переваги
нашої системи

Ведення паралельного обліку розрахунків за податковими зобов'язаннями, за підтвердженим та непідтвердженим податковим кредитом

Формування зведеної картотеки за розрахунками з контрагентами за довільний період

Формування актів звірки розрахунків з організацією за будь-який період у валюті розрахунків, в аналітичній валюті

Відстеження всього ланцюжка заборгованості: від підсумкової суми до первинного документа

Монітор графічних індикаторів оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості

Підтримка різних моделей управління заборгованості в регламентованому й управлінському обліку

Велика кількість аналітичних зрізів при реєстрації та відображенні дебіторської та кредиторської заборгованості

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму