IT.UA - home page

Меню
Product

Витрати і контролінг

Планова собівартість

Розраховуйте достовірну планову собівартість в декілька клаців

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Автоматизація розрахунку планової собівартості

Миттєвий розрахунок планової собівартості нового замовлення

Швидкий груповий перерахунок цін у відповідь на ринкові зміни

Планування собівартості випуску продукції на період

Варіативні розрахунки точок беззбитковості

Історія розрахунку вартості замовлення від опитувального листа до випуску продукції

Порівняння версій планових калькуляцій продукції

Аналіз калькуляції до останнього гвинтика

Планова собівартість

Модуль калькулювання планової собівартості призначений для автоматизації розрахунку ціни продукції, ведення історії цін, розрахунку планової собівартості, створення інструменту управління прибутком компанії

Підтримуються різні методики планування собівартості, на їх основі розраховується собівартість випуску продукції за періодами

 • Ведення цінників покупних ТМЦ
 • Історія цін покупних ТМЦ
 • Ведення прайсів продукції/послуг власного виробництва
 • Різноманітні розрахунки планових калькуляцій продукції по підприємству з можливістю деталізації по цехам
 • Різні періоди калькулювання - на рік, квартал, місяць, з підсумком на початок року, з підсумком на початок кварталу
 • Різні види собівартості - виробнича, повна, за змінними витратами і т.д.
 • Напівфабрикатний і безполуфабрикатний методи калькулювання собівартості і порівняльний аналіз результатів за різними методиками
 • Машинокомплектний і цехокомплектний методи калькулювання для дискретного поопераційного виробництва
 • Довільно налаштовуються методики розподілу постійних витрат по продукції. Наприклад, до змінних витрат, до зарплати, до матеріальних затрат, до коефіцієнтів складності виробів, до обсягу випуску, до нормативних або фактичних машино-годинах роботи устаткування, до виробничої собівартості, до маржинального доходу, до довільного виразу над статтями і т.д.
 • Методика Standart Cost для багатосерійного виробництва

Варіативні розрахунки «точок беззбитковості» випуску:

 • розрахунок рентабельності виробництва при фіксованій номенклатурі, обсязі випуску, ринкових цінах і постійних витратах
 • варіантне формування номенклатури і обсягу випуску при фіксованих ринкових цінах, величиною прибутку від виробництва і постійних витратах
 • варіантні розрахунки рівня постійних витрат підприємства при фіксованих обсягах випуску, ринкових цінах і величиною прибутку і т.д.

Гнучкість калькулювання собівартості одиниці продукції і розрахунку цін досягається за допомогою відкритої для користувача системи налаштування методів розрахунків калькуляцій

 • Довільні калькуляційні статті витрат
 • Налаштовуються типи розрахунків калькуляційних статей (за нормативами, виразом над іншими статтями, коефіцієнтами через інші статті, через зовнішню процедуру і т.д.)
 • Налаштовуються шкали округлення для статей калькуляцій
 • Налаштовуються форми відображення калькуляцій
 • Напівфабрикатні та безнапівфабрикатні методики калькулювання
 • Різні рівні рентабельності і розрахунок цін в довільній валюті

При калькулюванні планової собівартості за нормативами автоматично формується розшифровка прямих витрат до калькуляцій. При формуванні розшифровки аналізуються ціни матеріальних ресурсів на складах, ціни закупівель за довільний період часу, ціни списання на виробництво, ціни з договорів на поставку. Підтримується робота з валютними цінами імпортної сировини і автоматичний перерахунок цін в національній валюті при зміні курсу. Враховується період дії нормативів. Розшифровка матеріальних витрат і заробітної плати будується на підставі специфікацій, техмаршрутів, норм витрати матеріалів і норм часу, розцінок. Відображення виконується у вигляді ієрархічної структури виробів з розрахунком витрат по кожному рівню (складальної одиниці).

Підтримується можливість калькулювання:

 • модифікацій (варіантів виконання) виробів
 • наслідків конструкторсько-технологічних змін у виробах

На підставі проведених варіантних розрахунків виконується «твердження» одного з варіантів нормативних калькуляцій в якості базового для подальшого проведення економічного аналізу:

 • аналіз динаміки цін і рівня рентабельності по періодах
 • аналіз динаміки зміни статей витрат за періодами
 • аналіз зміни витрат за типорозмірами продукції і т.д.

Аналізується обсяг і номенклатура фактичного випуску продукції:

 • розраховується фактичний випуск продукції по номенклатурі і об'єму, на замовлення і споживачам, за періодами
 • аналіз номенклатури і обсягів випуску продукції по підприємству і основних цехах у натуральному і вартісному вираженні за рік, квартал, місяць з наростаючими підсумками за рік і квартал
 • порівняльний аналіз обсягів товарного випуску двох періодів в порівняних цінах (у цінах першого або другого періоду), перерахунок товарного випуску в цінах порівняного періоду
 • аналіз динаміки випуску продукції в натуральному і вартісному вираженні в розрізі груп / марок продукції по роках, кварталах і місяцях
 • гнучка система налаштування звітних форм аналізу випуску по номенклатурі, складу показників і періодів
Advantages

Переваги
нашої системи

Верифікація калькуляції на всіх етапах життєвого циклу продукту

Оптимістичний, песимістичний і реалістичний сценарій розрахунку

Пакетний перерахунок планової собівартості на всі заплановані замовлення

Розшифровка будь-якої статті до первинного нормативу, ціни, тарифу, коефіцієнта

Залишились питання?

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму