IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Облік витрат на виробництво

Знижуйте витрати на виробництві за рахунок підвищення оперативності управління, об'єднуйте виробничий облік з бухгалтерським

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Реалізація різних методик обліку фактичних витрат на виробництві

Розподіл загальновиробничих витрат згідно прийнятої на підприємстві методики

Облік витрат згідно методики ідентифікованого обліку витрат за місцями їх виникнення

Облік фактичних витрат на допоміжне виробництво

Регламентна обробка первинних документів

Формування аналітичної звітності

Методики визначення витрат

На підприємствах застосовуються різні методики обліку виробничих витрат:

 • «котловий» збір витрат, з подальшим застосуванням розподільних методів - наприклад, пропорційно нормативам, пропорційно витратам іншого періоду, пропорційно коефіцієнтам, пропорційно обраної базі розподілу
 • ідентифікований облік витрат за місцями виникнення згідно технологічного процесу виготовлення кожної деталі та складальної одиниці виробу (напівфабрикатів) за статтями калькуляції
 • пряме віднесення витрат на замовлення
 • нормативний метод обліку витрат
 • сальдовий метод обліку витрат з подальшим розподілом на випуск
 • спеціальні (галузеві) методи

В системі IT-Enterprise можуть бути реалізовані різні методики обліку витрат на виробництво. Більш того, може одночасно застосовуватися кілька методик, наприклад, «бухгалтерська» фактична собівартість калькулюється за «котловим» методом, а управлінська собівартість - за методом ідентифікованого обліку витрат за місцями їх виникнення.

В наш час більшість підприємств вимагають враховувати витрати як за методикою ідентифікованого обліку витрат за місцям їх виникнення, так і за технологічним процесом.

Дана методика дозволяє враховувати витрати, грунтуючись безпосередньо на первинному виробничому документообігу і усуває головний недолік традиційних методів - паралельні, не пов'язані між собою, кількісний облік на виробництві і вартісний бухгалтерський облік. При цьому ці два обліки - виробничий (управлінський) та бухгалтерський - зливаються в єдину кількісно-вартісну схему обліку та калькулювання фактичних витрат на виробництво.

Основними документами при використанні даної методики є первинні виробничі документи «Акт виробітку», в якому об'єднуються три виду обліку:

 • виробничий (кількісний) облік вироблення ДСЕ/напівфабрикатів по кожній технологічній операції/переділу
 • оперативний і бухгалтерський облік списання сировини, що використовується на виробництві, матеріалів і комплектуючих на конкретний виробіток ДСЕ/напівфабрикатів
 • облік праці у вигляді нарахування відрядної зарплати від виробітку за нормами часу та розцінками

В ході виробництва в цехах формують акти виробітку, в яких оперативно реєструється факт виготовлення та одночасно реєструється списання на виготовлення:

 • сировини, матеріалів, комплектуючих, що знаходяться на залишках цеху (на ділянці) в момент списання за нормами і/або за фактом з посиланням на нормативи або карти замін (технологічні повідомлення про зміни)
 • нормативної відрядної заробітної плати; заробітна плата, яка розраховується від виробітку, в подальшому передається в модуль «Відрядна зарплата» і не вимагає окремого закриття нарядів.

Дана методика передбачає:

 • списання з залишку в цеху сировини, матеріалів і комплектуючих і перенесення їх вартості на вироблений напівфабрикат
 • калькуляція витрат на операції
 • накопичення попередніх витрат
 • перенесення витрат на наступні операції
 • облік незавершеного виробництва (НЗВ) за фактичною собівартістю
 • розподіл цехових витрат за місцем виникнення витрат на виробітку цеху
 • облік готової продукції та реалізації за фактичною собівартістю

Основний ефект від використання даної методики досягається на етапі оперативного контролю витрат на виробництві, а також під час аналізу фактичної собівартості продукції і аналізу отриманих результатів з розшифровкою причин на первинному рівні цехового обліку. Оперативний контроль витрат на виробництві дозволяє в режимі "on-line" контролювати списання сировини і матеріалів, комплектуючих, нарахування нормативної відрядної оплати праці.

Більш детально дана методика розглянута в описі продукту «Оперативне управління витратами на виробництві»

Облік фактичних витрат на допоміжне виробництво

Модуль призначений для автоматизації:

 • обліку витрат в цехах допоміжного виробництва
 • обліку вироблення продукції і послуг в цехах допоміжного виробництва
 • формування звітів допоміжного виробництва
 • синтетичного обліку витрат за рахунками
 • Облік витрат «простого» допоміжного виробництва і розподіл зовнішніх послуг:
 • облік простих послуг допоміжного виробництва за підрозділами підприємства
 • розрахунок фактичної собівартості одиниці послуги
 • розцінки наданих послуг за затвердженими цінами (зустрічні і фіксовані послуги), за фактичною собівартістю, за фіксованими цінами
 • формування аналітичних звітів за цехами

Облік замовлення-нарядів за цехами допоміжного виробництва:

 • облік виконання замовлення-нарядів
 • облік замовлення-нарядів в незавершеному виробництві
 • облік фактичних витрат матеріалів і зарплати за замовленнями-нарядами
 • розрахунок фактичних калькуляцій замовлення-нарядів
 • формування аналітичних звітів за цехами


Формування виробничих звітів цехів допоміжного виробництва в облікових і фактичних цінах за видами робіт та за замовленнями-нарядами.

Розрахунок оборотів за рахунками витрат допоміжного виробництва по підприємству і цехах, формування аналітичної звітності з розподілу послуг допоміжного виробництва.

Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів.

Засоби побудови звітності (конструктор табличних і кросстабличних звітів, звітів нерегулярної структури) дозволяють налаштувати будь-які форми первинних документів і зведеної звітності.

Численні засоби аналізу, які пропонуються системою IT-Enterprise (оборотно-сальдові відомості, шахові відомості, картки рахунку, картки аналітики і т.д.) дозволяють отримати зведену інформацію в розрізах і зі ступенем деталізації, який необхідний для бухгалтерського обліку витрат.

 

 

Advantages

Переваги
нашої системи

Різні методики обліку витрат на виробництво

Облік витрат за методикою ідентифікованого обліку витрат за місцями їх виникнення і за технологічним процесом

Формування та облік витрат безпосередньо на рівні первинного виробничого документообігу

Інтеграція виробничого та бухгалтерського обліку

Автоматизований розподіл загальновиробничих витрат згідно до існуючої на підприємстві методики

Регламентна обробка документів, контроль проходження документів за стадіями

Мінімізація помилок в обліку за рахунок автоматизованого контролю при введенні та обробці документів

Ефективні інструменти аналізу і контролю на всіх етапах організації обліку

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму