IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Управління продуктами та цінами, розрахунок економіки угоди

Допоможемо провести реінжиніринг політики ціноутворення і мінімізувати витрати на виробництво при збережені задоволеності клієнта

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Мінімізація витрат на виробництво за рахунок аналогів, підвищення рентабельності завдяки гнучкому ціноутворенню

Реєстрація в заявках номенклатури продукції, за якої відбувається мінімізація витрат на виробництво при збережені задоволеності клієнта

Напрацювання і затвердження єдиних формалізованих правил добору аналогів

Обов'язкова пропозиція аналогів клієнту, якщо це призводить до скорочення витрат на виробництво продукції

Формалізація і автоматизація процесу роботи з аналогами при розміщенні заявки клієнтом через Інтернет, під час обробки замовлення менеджером

Формалізація і облік вимог клієнта під час реєстрації замовлень

Розрахунок ціни клієнту з урахуванням його спеціальних вимог

Реінжиніринг політики ціноутворення і розрахунку економіки угоди

Різні рівні контролю і залучення вищого менеджменту в процес контролю економіки угоди

Моделювання та контроль рентабельності угоди

Формалізація типів знижок і націнок з урахуванням статусу клієнта

Формалізація впливу додаткових факторів - види послуг

Визначення поняття типової угоди і вартості відхилень

Введення жорстких правил управління резервами готової продукції

Застосування типових бізнес-практик при роботі з аналогами номенклатури замовлення збуту:

 • Клієнт в запиті вибирає не конкретний продукт, а вказує набір характеристик і технічних вимог
 • Система по зазначеним характеристикам вибирає продукт, що задовольняє вимогам клієнта з урахуванням наявності на складах і терміну виробництва

Управління аналогами:

Формалізація і автоматизація процесу роботи з аналогами при розміщенні заявки клієнтом через Internet, при обробці замовлення менеджерами

Застосування функції оптимізації номенклатури замовлення, за рахунок:

 • оптимізації підбору наявності на складі (пропонувати клієнтові аналоги, які є на складі в «вільному» залишку)
 • оптимізації комплектації замовлень для виробництва (пропонувати клієнтові аналоги, які вже передані у виробництво для поповнення «вільного залишку», але ще не передані на склад)
 • оптимізації комплектації замовлень для виробництва (пропонувати клієнтові аналоги, які прийняті в інших замовленнях, але ще не передані у виробництво через малий розмір партій)

Управління спеціальними вимогами клієнтів щодо продукції та процесів:

Організація процесу реєстрації та контролю вимог клієнта на всіх етапах життєвого циклу:

 • формалізація і облік вимог клієнта при реєстрації замовлень
 • розрахунок ціни для клієнта з урахуванням спец. вимог - здійснюється «на льоту» під час реєстрації заявки через Internet (особистий кабінет) - з урахуванням типових умов, індивідуальних націнок, формалізованих вимог, тощо
 • реєстрація вимог клієнта при обробці замовлень
 • автоматичний контроль спец. вимог при резервуванні, обліку у виробництві, випуску з виробництва

Управління економікою і планової прибутковістю угод

 • Гнучкий підхід до надання знижок і націнок (накопичувальні, фікс, і т.д.)
 • Ціноутворення за спец. вимогами клієнта, розрахунку економіки угоди
 • Розрахунок собівартості, прямих витрат
 • Розрахунок показників рентабельності та планової прибутковості
 • Визначення та формалізація різних рівнів контролю і залучення вищого менеджменту до процесу контролю економіки угод
 • Застосування методик «зворотного» розрахунку ціни від цільових показників і заданого рівня рентабельності
 • Управління рентабельністю всього портфеля замовлень, вибір найбільш оптимальних замовлень, якщо продукція конкурує за потужність

Політика ціноутворення і розрахунок економіки:

 • Формалізація типів знижок/націнок залежно від статусу клієнта (фіксовані, разові, накопичувальні, індивідуальні)
 • Розрахунок цін на клієнта від LME
 • Комерційна пропозиція в валюті, з прив'язкою до курсу на момент підтвердження/оплати
 • Визначення поняття «типової угоди» і «вартості відхилень
 • Формалізація впливу додаткових факторів (видів послуг)
 • Облік додаткових витрат при визначенні ціни, доставка, послуги, нестандартне приймання, відстрочка платежу (кредитування клієнта)

Додаткові особливості розрахунку позицій замовлення клієнта, системи розрахунку знижок/націнок і аналізу «типів» угоди:

 • Підрахунок замовлення виконується відповідно до ціни прайса заводу-виробника (ЗВ), який вказаний в кожному рядку замовлення. У свою чергу, ЗВ автоматично проставляється від час вибору типу ціни відповідного заводу
 • Типи цін і умови оплат зазначаються відподіно до договору
 • Спеціальні ціни на ТМЦ зі специфікації: фіксуються на рівні специфікації до договору. У замовленні клієнта вказується посилання на специфікацію. Позиції замовлення, номенклатура яких є в специфікації, розраховуються за специфікацією. Історія підготовлених пропозицій зберігається
 • Для спец. номенклатури під час реєстрації замовлення ставиться діюча в цьому періоді ціна прайсу. Після фіксування цін на біржі LME в наступному періоді і розрахунку прайсу, ціна в замовленні клієнта буде перерахована згідно з ціною в прайсі нового періоду. Менеджерам виводиться ознака про необхідність перерахувати замовлення за новими цінами, яка контролюється при реєстрації наказу на відвантаження
 • Фікс-прайс на партії неліквідів. Для розцінки позиції замовлень за індивідуальною ціною неліквіду, позиція замовлення повинна бути розбита на кілька рядків з кількістю, відповідним кількості кожної резервної партії неліквідів і повністю закрита резервом партії неліквіду зі складу

Вибір типу ціни з урахуванням/без урахування тари в ціні КПП

Прайс-лист формується за номенклатурою з урахуванням специфікацій, з урахуванням ціни з тарою або без, з виведенням додаткової інформації щодо серійності виробу і мінімальній нормі виготовлення

Пропонується використовувати кілька прайс листів:

 • Загальний
 • Прайс для проектних організацій
 • Прайс розпродажу
Advantages

Переваги
нашої системи

Підвищення рівня обслуговування клієнтів завдяки врахуванню їх спеціальних вимог

Скорочення трудовитрат відділу збуту, за рахунок надання клієнтам можливості вводити заявки через Інтернет

Оптимізація роботи складу за рахунок скорочення номенклатури продукції і жорстких правил резервування

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму