IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

Точне планування собівартості продукції в режимі online на «Рівненському заводі високовольтної апаратури»

Приладобудування, електротехнічна промисловість
Точне планування собівартості продукції в режимі online на «Рівненському заводі високовольтної апаратури»
масштаб1500+ співробітників kpiвідхилення фактичної собівартості від планової 1%
ПродуктФінансиТривалість проекту1 рік
Рік кейсу2010КраїнаУкраїна
ГалузьПриладобудування, електротехнічна промисловістьЗамовникРівненський завод високовольтної апаратури

Цілі проекту

Завдання команди реалізації проекту - зробити максимально точне калькулювання планової собівартості продукції, що випускається. Відхилення планової собівартості від фактичної стало показником ефективності

Опис проекту

Керівництво заводу прагнуло скоротити терміни виконання замовлень. Одним з факторів для досягнення цієї мети є гнучкий процес узгодження вимог замовника. Це, в свою чергу, зажадало підвищення швидкість реакції на звернення замовників і на зміну розміщених замовлень при максимально точному прогнозуванні собівартості виробленої продукції.

Специфіка підприємства - висока складність продукції: кожен новий виріб має лише 27% компонентів, схожих з тими, які вже випускалися. Тому процес калькулювання планової собівартості продукції на основі вже вироблених зразків неможливий. Головна вимога, яку керівники підприємства пред'явили до інформаційної системи управління економікою і фінансами: контроль планової та фактичної собівартості в режимі реального часу. Мета такого підходу - не допустити відхилення фактичної собівартості від планової.

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень необхідно в оперативному режимі мати доступ до інформації про стан і обсяг НЗВ з вартістю кожної ДСО - а для цього потрібна оперативна інформація про пряму фактичну собівартість продукції.

Для ефективного управління рівнем прибутку менеджерам потрібно управляти всіма компонентами прибутку: виручкою і прямими витратами.

При цьому компоненти прибутку потрібно рахувати швидко (вимога ринку) і точно. При зміні параметрів замовлення менеджери підприємства повинні мати можливість швидко перерахувати прибуток. Крім того, необхідно зберігати історію зміни прибутку для подальшого використання цієї інформації при калькулюванні собівартості інших аналогічних виробів.

Таким чином, важливі характеристики розробленого рішення: точність, простежуваність і оперативність розрахунків для управління рівнем прибутку компанії.

Ключові фактори проекту

Менше 1% відхилення планової собівартості продукції від фактичної

Результати роботи

В ході реалізації проекту були впроваджені модулі «Фінансове планування та бюджетування», «Казначейство», «Калькуляція планової і фактичної собівартості».

За результатами проведення проекту система IT-Enterprise забезпечує операційний контроль собівартості за прямими витратами в режимі реального часу. Завдяки цьому вдалося домогтися відхилення фактичної собівартості виробленої продукції від планової на величину, що не перевищує 1%.

Досягнутий результат дозволив:

  • підвищити швидкість реакції на звернення замовника;
  • підвищити точність розрахунку собівартості;
  • скоротити час, необхідний на оперативний перерахунок при зміні замовлення;
  • скоротити час розрахунку і підвищити точність калькулювання завдяки зберіганню історії попередніх розрахунків.
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму