IT.UA - home page

Меню
Aside section
ПОВЕРНУТИСЯ ДО КЕЙСІВ

ТВЦ скорочена на 40-60% за всіма видами продукції, що виробляється на «Рівненському заводі високовольтної апаратури»

Приладобудування, електротехнічна промисловість
ТВЦ скорочена на 40-60% за всіма видами продукції, що виробляється на «Рівненському заводі високовольтної апаратури»
масштаб1500+ співробітниківkpiтривалість виробничого циклу
ПродуктВиробництвоТривалість проекту2 роки
Рік кейсу2010КраїнаУкраїна
ГалузьПриладобудування, електротехнічна промисловістьЗамовникРівненський завод високовольтної апаратури

Цілі проекту

У зв'язку зі стрімким розвитком бізнесу концерну «Високовольтний союз» власники поставили задачу оптимізації процесів обліку та управління. Було прийнято рішення про впровадження системи IT-Enterprise в якості єдиної ERP на всіх промислових підприємствах концерну.

В якості першого етапу автоматизації і для вироблення типового рішення для всіх заводів були обрані українські активи міжнародного концерну: Рівненський завод високовольтної апаратури та інжинірингова компанія «Високовольтний союз-Україна».

Завдання, які необхідно було вирішити в ході проекту впровадження:

 • замість окремих розрізнених рішень потрібно вибудувати цілісну систему планування;
 • створити систему управління проходженням заводських замовлень на всіх етапах виробництва
 • реалізувати можливість оперативної оцінки собівартості продукції на всіх етапах виробництва
 • впровадити систему управління життєвим циклом вироби - від маркетингу до гарантійного обслуговування.

 

Опис проекту

У зв'язку з різким зростанням обсягів виробництва і стислими термінами постачання продукції потрібна автоматизація процесів управління виробництвом концерну. При цьому на підприємствах концерну для автоматизації окремих бізнес-процесів вже застосовувалися різні системи автоматизації.

Після об'єднання підприємств в концерн «Високовольтний союз» гостро постало питання побудови єдиного інформаційного середовища для узгодженого керування всіма ресурсами концерну з головного офісу. Для цього необхідно мати у своєму розпорядженні оперативну інформацію про просування заводських замовлень, а також консолідації звітів по всіх підприємствах холдингу.

Власники концерну поставили завдання отримати реальну картину того, що відбувається на виробництві в режимі реального часу з точки зору оперативного управління і обліку витрат, а також управління собівартістю продукції.

Керівництво заводу відразу пішло на повномасштабне впровадження комплексної ERP-системи IT-Enterprise з повною функціональністю. Перед початком робіт по впровадженню інформаційної системи було проведено передпроектну обстеження підприємства і розроблені бізнес-процеси «як буде». Для реалізації проекту були виділені наступні напрямки впровадження:

 • технічна підготовка виробництва і САПР технолога;
 • управління та облік у виробництві;
 • логістика та облік запасів;
 • фінансове планування, калькулювання собівартості і бюджетування;
 • бухгалтерський і податковий облік;
 • управління персоналом та заробітна плата;
 • управління ремонтами;
 • управління якістю.

Керівники концерну поставили завдання в ході впровадження інформаційної системи для заводу РЗВА обкатати типове рішення для інших виробничих підприємств концерну. Крім того, ставилося завдання уніфікації бізнес-процесів і технологій роботи з даними для консолідації фінансових даних різних підприємств в єдині корпоративні звіти.

Основним завданням був запуск всіх видів виробничого планування: APS, MPS, MES, БДДС, БДіР. Потім необхідно було налагодити оперативний облік деталей і матеріалів у виробництві та готової продукції з миттєвою оцінкою витрат.

 

Ключові фактори проекту

На 40-60% скорочено цикл виробництва замовлень
До 3 млн деталеоперацій в MRP-плані заводу при щоденному переплануванні виробництва
Понад 600 користувачів корпоративної інформаційної системи

Результати роботи

Досягнуто ключовий цільовий показник проекту - скорочення тривалості виробничого циклу замовлень на 40-60%.

При цьому інформація про собівартість випущеної продукції, про залишки незавершеного виробництва, про складські залишки сировини, про завантаження виробничих потужностей і про поточний стан замовлень доступна в режимі реального часу.

У виробничій частині проекту отримано об'ємне планування виробництва з оцінкою можливості виконання виробничих програм за потужностями, оперативне планування продажів і випуску з прогнозуванням терміну виконання замовлень (APS), оптимізація завантаження виробничих потужностей (MES), оперативний виробничий облік з оцінкою прямих витрат.

У фінансовому блоці автоматизовано казначейство з охопленням промислових підприємств і керуючих компаній, централізоване планування і візування платежів, прогнозування руху грошових коштів, формування бюджету доходів і витрат, наскрізний план-фактний аналіз виконання бюджетів, розрахунок заробітної плати.

У підсумку організовано прозоре управління замовленнями на рівні концерну в режимі «сьогодні на сьогодні», вибудувана логістика внутрішньої і зовнішньої кооперації, забезпечено узгодження матеріальних і фінансових потоків для забезпечення потреб виробництва, реалізований оперативний облік і оптимізація виробничих витрат.

Виробничі процеси, матеріальні запаси, а також завантаження виробничих потужностей впорядковані.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму