IT.UA - home page

Меню
Product

Продажі

Управління договорами

Допоможемо автоматизувати всі етапи роботи з договорами: підготовку, узгодження, виконання

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Автоматизація управління договорами, ведення єдиної картотеки, електронне узгодження і візування

Реєстрація договорів і змін до них в загальній картотеці

Електронне узгодження і візування договорів

Формування текстів договорів за довільно вибраними шаблонами

Ведення специфікацій до договорів

Формування актів звірки за договорами

Контроль виконання за сумами і номенклатурою

Персональна відповідальність менеджерів на всіх етапах життєвого циклу договору

Система дозволяє автоматизувати роботу з управління договорами на всіх етапах їх життєвого циклу: узгодження, ведення специфікацій, аналіз виконання, контроль платежів і умов оплати за договорами, підтримка архівів

Ведення картотеки договорів і змін до договорів

Єдина картотека договорів і змін до них надає наступні можливості:

 • Ведення різних типів договорів, гнучкий поділ доступу до типових договорів для різніх груп користувачів
 • Реєстрація договорів, контрактів, угод
 • Автоматична нумерація договорів. Ведення паралельної нумерації
 • Фіксація параметрів договорів - стан, період дії, вид діяльності, галузь діяльності, тип договору, ініціатор, підрозділ і виконавець, тип розрахунків, умови розрахунків, валюта і вартість контракту, базова валюта розрахунків, тощо
 • Підтримка архіву договорів
 • Формування тексту договору по підготовленим шаблонам
 • Зберігання оригіналів договорів та версій їх підготовки
 • Реєстрація протоколів узгодження і регулювання за контрактами. Аналіз їх проходження і термінів узгодження
 • Реєстрація додаткових угод щодо зміни умов договору. Проведення змін

Узгодження договорів

Система дозволяє автоматизувати процедуру узгодження договорів, для цього використовуються наступні методики і процедури:

 • електронне узгодження договорів
 • віддалене візування, візування з мобільних пристроїв
 • типові та унікальні регламенти
 • формування пакету оригіналів до листів візування
 • типові маршрути узгодження для внутрішньокорпоративних і зовнішніх договорів
 • електронні цифрові підписи (ЕЦП)

Ведення специфікацій до договорів

Основні можливості, що надаються системою для ведення специфікацій до договорів, перераховані нижче

 • Опис різних типів специфікацій до договорів: на поставку продукції, на закупівлю ТМЦ, на послуги та ін., можливість формування і аналізу виконання декількох типів специфікацій за одним договором
 • Опис специфікацій по вантажоодержувачам / вантажовідправникам, умовам поставки та оплати
 • Опис номенклатури (продукція, послуги, ТМЦ) за специфікаціями, фіксація кількості, цін і термінів виконання. Можливість вказувати ціни в будь-який аналітичній валюті
 • Виписка документів по специфікаціям, прив'язка номенклатури документів до номенклатури специфікацій для аналізу виконання
 • Контроль цін і кількості в документах відповідно до специфікацій, можливість заборони відвантаження або оприбуткування в випадку, якщо ціна або кількість не відповідають зазначеним у договорі
 • Відстеження змін за періодами змін та періодом дії номенклатури специфікацій, кількості і цін
 • Аналіз виконання специфікацій за сумою і номенклатурою
 • Зведене планування і аналіз виконання договорів за номенклатурою

Аналіз виконання договорів

В системі передбачені наступні можливості щодо аналізу поточної ситуації з виконання договорів:

 • підготовка зведеного аналізу виконання договорів: вартість за будь-який період в валюті договору, або у валюті аналізу за обраним курсом
 • опис фінансових санкцій (штрафи, пені і т. д.) і термінів погодження відповідальності за договорами
 • підготовка актів звірки по договорам за будь-який період
 • підготовка аналітичних довідок і зведень за договорами

Контроль платежів і умов оплати за договорами

Для контролю платежів за договорами, а також умов оплати за ними система надає наступні можливості:

 • формування різних умов оплати за договором (передоплата, оплата після відвантаження протягом заданих кількості днів, часткові оплати, оплати за графіком, з моменту повідомлення про відвантаження ...) з прив'язкою умов оплати на довільні події договірного процесу
 • формування графіків оплат і надходжень відповідно до умов оплати
 • засоби контролю умов оплати

Система забезпечує відображення розрахунків за договорами в бухгалтерському контурі

Система забезпечує автоматичне ведення оборотних відомостей за розрахунками в розрізі договорів і валют розрахунків по кожному бухгалтерському рахунку розрахунків

Система передбачає отримання звітів щодо ходу виконання і поточного стану договірних зобов'язань за довільний період часу

Advantages

Переваги
нашої системи

Зниження ризику несвоєчасного виконання умов укладених договорів та заборгованості за ними

Швидка підготовка договорів за допомогою шаблонів

Електронне узгодження і візування договорів

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму