IT.UA - home page

Меню
Product

Ремонти і обслуговування

Оперативне управління і організація робіт технічного обслуговування (ТО)

Приймайте правильні рішення під час керування технічним обслуговуванням

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Керування замовленнями та заявками на ТО

Видача наряду та дозволів на виробництво і виконання робіт

Приймання та закриття робіт

Облік фактичних витрат на ТО

На підставі плану-графіку технічного обслуговуваття (ТО) виконується оперативне планування робіт та генерація заявок і нарядів на виконання ТО. На стадії планування розраховуюється доступність необхідних ресурсів на виконання робіт, генеруються заявки на закупівлю запасних частин та матеріалів. Терміни та обсяги ТО узгождуються з виробничими службами.

Наряди-завдання и наряди-допуски формуються у режимі доба або зміна. Для цього друкуються індивідуальні завдання на роботи, контролюється навантаження на персонал, забзпечення матеріалами, механізмами та інструментом.

Заявки та ТО проходять процес електронне наскрізьне узгодження зі всіми виробничими службами, залученими службами підприємства та підрядниками. При цьому визначаються пріоритети та терміновість ТО.

Під част формування заявки на ТО створюється бухгалтерська відомість, яка також проходить відповідні стадії погодження.

Advantages

Переваги
нашої системи

Взаємодія виробничого плану і плану ТО

Аналіз навантажень на персонал в режимі реального часу

Персональна відповідальність виконавця ТО

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму