IT.UA - home page

Меню
Product

Персонал

Розрахунок заробітної плати

Допоможемо знизити трудовитрати з розрахунку заробітної плати і формування звітів

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Автоматизація всіх процесів, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати

Формування планового фонду оплати праці (ФОП) на будь-який період, звіти і аналіз в різних розрізах

Ведення особових рахунків персоналу по основній і суміщаються посад

Розрахунок відпусток, лікарняних листів, інших документів з оплатою за середнім (держобов'язки, відрядженняя і т.д.)

Нарахування заробітної плати (всі нарахування, утримання та податки) по основним і поєднаним посадам

Формування виплат в міжрозрахунковий період, автоматичний облік витрат на пальне при розрахунку заробітної плати (аванс, премії, виплати до свят і т.д.)

Розрахунок відрядної зарплати з урахуванням сформованих в компанії особливостей нарахування та розподілу відрядної зарплати

Формування розрахункових листків і платіжних відомостей

Розрахунок відрахувань до фондів

Облік і аналіз заборгованості по заробітній платі

Ведення архіву за вибраний період часу

Автоматичне формування звітності відповідно до законодавства

Автоматизація повного циклу розрахунку заробітної плати (в т.ч. і відрядної) для всіх категорій персоналу забезпечує скорочення трудовитрат, мінімізує помилки в розрахунках і гарантує формування всієї необхідної звітності для контролюючих органів.

Планування фонду оплати праці

Розрахунок планового фонду оплати праці і порівняння його з фактичними витратами дає інформацію для аналізу та пошуку шляхів оптимізації витрат на оплату праці.

Формування планового ФОП виконується в різних розрізах: відповідно до штатного розкладу, плановим кількістю працівників на розрахунковий період;

 • з урахуванням доплат і надбавок за штатним розкладом, а також з урахуванням виплат, передбачених окремим працівникам або групам працівників
 • з урахуванням регулярних виплат співробітникам відповідно до наявної чисельністю на період розрахунку планового ФОП
 • відповідно до планів виробництва з використанням нормативних даних для працівників відрядної оплати праці

Розрахунок планового ФОП виконується з різних періодів, із збереженням інформації про минулі розрахунках. Виконується формування різних зводів за категоріями співробітників, за періодами, за статтями витрат.

Заробітня плата

Автоматизація всіх процесів з розрахунку і виплаті заробітної плати та винагород будь-яким категоріям персоналу.

Основні функції:

 • ведення особових рахунків персоналу по основній і суміщаються посад
 • нарахування заробітної плати з різних видів нарахувань як за основною, так і за суміщаються посад
 • розрахунок різних видів утримань (податків, позик, кредитів)
 • розрахунок відпусток, повернень з відпустки, лікарняних листів, документів, що оплачуються за середнім (держобов'язки, відрядження, донорські та т.п.)
 • формування виплат в міжрозрахунковий період, автоматичний облік витрат на пальне при розрахунку заробітної плати (аванс, премії, виплати до свят і т.д.)
 • формування розрахункових листків і всіх видів платіжних відомостей, формування даних для передачі в банк на виплату
 • формування відрахувань до фондів
 • облік заборгованості по заробітній платі
 • архів з розрахунку зарплати за довільний період часу
 • формування різних звітів, зведень, реєстрів та довідок

Єдиний робочий стіл

За результатами розрахунку заробітної плати:

 • формуються бухгалтерські проводки - розподіл розрахованих нарахувань і утримань за статтями витрат і балансових рахунках; враховуються валові витрати за відповідними сумами
 • індивідуально по табельною номерами проводиться нарахування на фонд оплати праці (ФОП) - виплат підприємства до фондів, передбачені чинним законодавством

Передбачені розвинені засоби для обліку та аналізу заборгованості по заробітній платі:

 • стан по нараховану та виплачену заробітну плату за місяцями нарахування
 • стан загальної заборгованості, підсумкових оборотів по нарахуванню та виплаті зарплати в розрізі підрозділів на задану дату
 • стан заборгованості і розрахунків в розрізі кожного співробітника за періодами нарахувань на будь-яку дату

Відрядна зарплата

Широкі можливості по розрахунку з урахуванням сформованих в компанії особливостей нарахування та розподілу відрядної зарплати.

Різні типи нарядів дозволяють реалізувати розрахунок по будь-яким методикам:

 • Індивідуальні та бригадні наряди
 • Безліч варіантів введення даних, складу і розрахунку документів: з урахуванням даних про продукцію / послуги, нормативні та фактичні значення (час, кількість, вартість та т.д.)
 • Для розподілу відрядної зарплати по співробітниках:
 • За фактичним часом, з урахуванням КТУ, з урахуванням ГТС співробітника або роботи
 • Відповідно до налаштованим алгоритмом за видами нарахування (в цілому, за відсотками до бази розрахунку, до видів робіт)
 • Багатоступінчасті алгоритми розподілу відрядної зарплати за пріоритетами виконаних робіт і видам робочого часу, облік різних коефіцієнтів і доплат

Формування документів для розрахунку відрядної зарплати:

 • Автоматично за документами вироблення напівфабрикатів і продукції або надання послуг/виконання робіт
 • Додавання вручну документів з усією необхідною інформацією для розрахунку
 • За довільний період (по кожному дню/зміні, за тиждень, за місяць і т.д.)
Advantages

Переваги
нашої системи

Гнучке розмежування прав доступу забезпечує надійну конфіденційність інформації

Прозорість процесу нарахування заробітної плати, взаємозв'язок з усіма процесами по персоналу (штатний розклад, кадри, облік часу)

Робочий стіл бухгалтера: в процесі розрахунку і перевірки всіх первинных документів «під рукою», можливість самостійного налаштування робочого столу

Універсальність: єдиний конструктор формул для зарплати, підсумків і фондів; докладний опис і приклади використання

Зниження трудомісткості процесів з розрахунку заробітної плати, мінімізація помилок

Підтримка законодавства, своєчасні зміни

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму