IT.UA - home page

Меню
Aside section

Industry 4.0 і Industry 5.0

Sales Performance Management, SPM

Sales Performance Management, SPM

Системи управління ефективністю продажів, SPM-системи дозволяють планувати продаж для всієї компанії та підрозділів, вирівнювати плани продажів, складати мотиваційні схеми для співробітників відділів продажів та аналізувати ефективність роботи продавців.

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance — Предиктивне (прогнозне) обслуговування обладнання застосовуються у випадках, коли рівень використання обладнання у виробничому ланцюжку оцінюється як високий, а вихід з ладу чи довготривала нефункціональність призводить до суттєвих фінансових втрат.

Data Science

Data Science

Наука про дані (Data Science;) — розділ інформатики, що вивчає проблеми аналізу, обробки та подання даних у цифровій формі.

МВО, BSC, PM, OKR

МВО, BSC, PM, OKR

Управління за цілями — це робота менеджменту з формулювання цілей організації, донесення їх до співробітників, забезпечення їх необхідними ресурсами, а також розподіл ролей та відповідальності за досягнення поставлених цілей.

Overall Equipment Effectiveness, OEE

Overall Equipment Effectiveness, OEE

Загальна ефективність обладнання (Overall Equipment Effectiveness, OEE) — інтегрований показник ефективності роботи обладнання, призначений для контролю та підвищення ефективності виробництва.

Manufacturing Resource Planning, MRP II

Manufacturing Resource Planning, MRP II

MRP II (manufacturing resource planning, планування виробничих ресурсів) — це методологія детального планування виробництва підприємства.

Advanced Planning and Scheduling, APS

Advanced Planning and Scheduling, APS

Вдосконалене планування (Advanced Planning and Scheduling, APS) — виробниче планування, головною особливістю якого є можливість побудови розкладу роботи обладнання в рамках всього підприємства.

Manufacturing Execution System, MES

Manufacturing Execution System, MES

MES (Manufacturing Execution System, система управління виробництвом) — це спеціалізована система, призначена для вирішення завдань синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції.

Enterprise Resource Planning, ERP

Enterprise Resource Planning, ERP

Enterprise Resource Planning, ERP — організаційна стратегія інтеграції виробництва і операцій, управління трудовими ресурсами, фінансового менеджменту і управління активами, орієнтована на безперервне балансування і оптимізацію ресурсів підприємства.

Master Data Management, MDM

Master Data Management, MDM

MDM (Master Data Management, управління основними даними) — сукупність процесів і інструментів, що використовується для здійснення безперервного управління основними даними підприємства.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму