IT.UA - home page

Меню
Aside section

Industry 4.0 і Industry 5.0

Cloud computing

Cloud computing

Хмарні обчислення (Cloud Computing) — це технологія розподіленої обробки даних, у якій обчислювальні ресурси і потужності надаються компанії як інтернет-сервіс.

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance

Predictive Maintenance — Предиктивне (прогнозне) обслуговування обладнання застосовуються у випадках, коли рівень використання обладнання у виробничому ланцюжку оцінюється як високий, а вихід з ладу чи довготривала нефункціональність призводить до суттєвих фінансових втрат.

Near Field Communication, NFC

Near Field Communication, NFC

Комунікація ближнього поля, ближній безконтактний зв'язок (Near Field Communication, NFC) — технологія бездротової передачі даних малого радіусу дії, яка забезпечує обмін даними між пристроями, що знаходяться на відстані близько 10 сантиметрів один від одного

Sales Performance Management, SPM

Sales Performance Management, SPM

Системи управління ефективністю продажів, SPM-системи дозволяють планувати продаж для всієї компанії та підрозділів, вирівнювати плани продажів, складати мотиваційні схеми для співробітників відділів продажів та аналізувати ефективність роботи продавців.

Virtual Reality, VR

Virtual Reality, VR

Віртуальна реальність (Virtual Reality, VR) — це створений технічними засобами світ, який передається людині через її відчуття: зір, слух, дотик і інші.

Internet of Things, IoT

Internet of Things, IoT

Iнтернет речей (Internet of Things, IoT) — це мережа фізичних об'єктів, які мають вбудовані технології, що дозволяють здійснювати взаємодію з зовнішнім середовищем, передавати відомості про свій стан і приймати дані ззовні

Overall Equipment Effectiveness, OEE

Overall Equipment Effectiveness, OEE

Загальна ефективність обладнання (Overall Equipment Effectiveness, OEE) — інтегрований показник ефективності роботи обладнання, призначений для контролю та підвищення ефективності виробництва.

Mixed Reality, MR

Mixed Reality, MR

Доповнена реальність — сприйнята змішана реальність (Mixed Reality), створювана з використанням «доповнених» за допомогою комп’ютера елементів реальності, що сприймається.

Big Data

Big Data

Великі дані (Big Data) — позначення структурированих и неструктурированих даних великих обсягів і значного розмаїття.

Augmented Reality, AR

Augmented Reality, AR

Доповнена реальність (Augmented Reality, AR) — результат введення у поле сприйняття будь-який сенсорних даних з метою доповнення даних про оточення і поліпшення сприйняття інформації.

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму