IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Manufacturing Resource Planning, MRP II

MRP II (manufacturing resource planning, планування виробничих ресурсів) — це методологія детального планування виробництва підприємства. Головним її компонентом є система MRP (material requirements planning — планування потреби в матеріалах). Система MRP II, на відміну від MRP, дозволяє планувати потреби підприємства не тільки в матеріалах, але у всіх виробничих ресурсах (матеріали, сировину, комплектуючі, обладнання, персонал), вести облік замовлень, планувати завантаження виробничих потужностей, виробничі витрати, моделювати хід виробництва, вести його облік, планувати випуск готових виробів, оперативно коригувати плани і виробничі завдання.

Подальшим розвитком MRP II вважається система ERP.

Стандарти MRP/ERP підтримуються Американським товариством з контролю за виробничими запасами APICS (American production and inventory control society). Виданий APICS в 1989 р стандарт «MRP II Standard System» містить 16 груп функцій, які повинна виконувати система MRP II:

 • планування продажів і виробництва (sales and operation planning);
 • управління попитом (demand management);
 • складання плану виробництва (master production scheduling);
 • планування матеріальних потреб (material requirement planning, MRP);
 • специфікація продуктів (bill of materials);
 • управління запасами (inventory transaction subsystem);
 • управління плановими поставками (scheduled receipts subsystem);
 • управління на рівні виробничого цеху (shop flow control);
 • планування виробничих потужностей (capacity requirement planning, CRP);
 • контроль входу/виходу робочих потоків (input / output control);
 • матеріально технічне постачання (purchasing);
 • планування ресурсів для розподілу (distribution resource planning, DRP);
 • планування і контроль виробничих операцій (tooling planning and control);
 • управління фінансами (financial planning);
 • моделювання для виробничої програми (simulation);
 • оцінка результатів діяльності (performance measurement).

Продукт "Управління замовленнями і об'ємне планування виробництва" системи IT-Enterprise базується на світовому стандарті управління виробництвом MRPII і реалізує чотирирівневої планування виробництва (S&OP, MPS, MRP, APS).

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму