IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Adaptive Case Management, ACM

ACM (Adaptive Case Management, Dynamic Case Management, Advanced Case Management, Адаптивний кейс-менеджмент, Адаптивне ведення справ) — концепція динамічного управління бізнес-процесами підприємства.

Система ACM дозволяє управляти всіма поточними корпоративними проектами і співробітниками, які беруть в них участь, повністю контролювати виконання проекту на кожному етапі і формувати бібліотеку «кращих практик» в процесі реальної роботи.
Деякі експерти вважають, що концепція ACM є альтернативною по відношенню до концепції BPM. Тобто вона вирішує ту ж саму задачу ефективної організації бізнес-процесів, але іншими засобами. Різницю в підходах вони характеризують наступним чином: BPM йде від структури процесу, складу кроків, які необхідно зробити, щоб досягти мети. Дані виникають в ході виконання процесу, і є повністю залежними від нього. ACM йде від інформації і бізнес-даних, що виникають в ході роботи і необхідних для того, щоб вважати результат досягнутим. Тобто процеси виникають в контексті даних, а не навпаки.

Інші експерти вважають, що ACM — це всього лише спрощена версія BPM, що вирішує ті ж завдання, що і BPM. Треті вважають, що ACM — це доповнення до BPM-системи, у якій немає засобів завантаження файлів, фотографій користувачів, засобів для ведення дискусій і т.п., в той час як для будь-якої ACM ці засоби вважаються стандартними.

Четверті експерти вважають, що ACM — це «social BPM», в якій наступний крок процесу визначається рішенням людини, що знаходиться в соціальному середовищі. А це як раз те, чого не вистачає традиційним BPM-системам. При такому підході BPM і ACM доповнюють один одного, дозволяють автоматизувати як структуровані, усталені бізнес-процеси підприємства, так і щоденну спільну роботу співробітників.

Слід зазначити наступні привабливі особливості адаптивного кейс-менеджменту.

  • Система ACM надає можливість накопичення корпоративних знань для їх повторного використання. Успішно завершений кейс, що містить досвід колективної роботи співробітників, правиться (для забезпечення універсальності) і зберігається в бібліотеці шаблонів. Потім, при необхідності, новий кейс на цю тему може бути створений «одним клацанням миші».
  • Адаптивність і гнучкість ACM дозволяє автоматизувати бізнес-процеси підприємства в звичному для співробітників вигляді. Нові кейси формуються самими користувачами як списки завдань, які потрібно виконати, коригуються і доповнюються по ходу виконання процесу.
  • Простота і соціальність системи ACM дозволяють автоматизувати поточні процеси підприємства без детального обстеження бізнес-процесів і трудомісткого налаштування і програмування. Замість складних описів бізнес-процесів ACM використовує фактично аналог чек-листів, що являють собою список завдань, які необхідно виконати. У міру виконання процесу цей перелік коригується і доповнюється.
  • Систему ACM можна використовувати практично негайно після встановлення, поступово створюючи і вдосконалюючи кейси (послідовності завдань і доручень) на будь-які теми.
  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму