IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Business Process Management, BPM

BPM (Business Process Management, управління бізнес-процесами) — концепція процесного управління організацією, яка розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси підприємства, що безперервно адаптуються до постійних змін. Основні принципи даної концепції — зрозумілість і прозорість бізнес-процесів. Досягається це за рахунок їх моделювання з використанням формальних нотацій, використання програмного забезпечення для симуляції, моніторингу, моделювання та аналізу бізнес-процесів, динамічного перестроювання моделей бізнес-процесів силами персоналу і засобами програмних систем.

BPM відповідає на наступні питання: яка, де, коли, навіщо і як виконується робота, хто відповідає за її виконання.

Управління бізнес-процесами — спосіб управління організацією, де діяльність розглядається як сукупність взаємопов'язаних процесів, спрямованих на створення цільового результату (товару або послуги), що представляє цінність для споживача і приносить дохід організації в цілому. Основною відмінністю від інших способів управління є те, що результат діяльності оцінюється не за якістю виконання окремих функцій кожним із підрозділів організації, а за сукупним результатом, отриманим в ході виконання всіх функцій, по всьому ланцюжку створення цінності. Це досягається за рахунок скорочення витрат взаємодії між функціональними підрозділами, завдяки правильній організації процесів. Таким чином, основна мета BPM — підвищення ефективності системи управління.

BPM-система містить, як правило, наступний набір базових функціональних модулів:

  • Репозитори бізнес-процесів - єдине сховище описів бізнес-процесів, що забезпечує спільну роботу всіх зацікавлених осіб.
  • Засіб моделювання бізнес-процесів - візуальна утиліта, що дозволяє відображати бізнес-процеси в загальноприйнятій нотації.
  • Засіб налаштування бізнес-правил — середовище розробки, що дозволяє описувати детальні правила для бізнес-процесів. Наприклад, алгоритми вибору виконавців для конкретних завдань, перевірки коректності введених даних, стикування із зовнішніми системами та ін. Це середовище може бути орієнтовано або на просунутих користувачів, або на розробників (в залежності від особливостей BPM-системи).
  • Засоби для інтеграції  інформаційних систем ,що використовуються в компанії на рівні бізнес-процесів, що виконуються в BPM-системі. Реалізується за допомогою стикувальних модулів для завантаження/надання інформації, ініціації необхідних дій (при виконанні конкретних завдань бізнес-процесу) в зовнішніх системах компанії: ERP-системи, CRM-системи і т.п.
  • Робочий портал — середовище, в якому користувачі, залучені в бізнес-процеси, отримують і виконують свої завдання.
  • Засоби аналізу і формування звітів — система оперативної і аналітичної звітності, що формується за поточним статусом і результатами виконання бізнес-процесів.

В системі IT-Enterprise продукти класу BPM входять до складу двох рішень: "Продажі" і "Документообіг та BPM".

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму