IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Reliability Centered Maintenance, RCM II 

RCM II (RCM2, RCM 2, RCM2, (Reliability Centered Maintenance, обслуговування, спрямоване на забезпечення надійності обладнання) — стратегія управління основними виробничими фондами (ОПФ), головним принципом якої є недопущення відхилення параметрів стану обладнання до тих значень, які призводять до порушення функціонування об'єкта або системи в конкретному виробничому оточенні.

Методологія RCM заснована на концепції, згідно якої, мета обслуговування не є підтримка кожної одиниці обладнання в бездоганному стані, а забезпечення надійності критичних для діяльності підприємства виробничих і технологічних процесів.

Першим етапом впровадження RCM є класифікація всього обладнання, задіяного у виробничому процесі, за показником «критичність». Після аналізу парку обладнання і визначення найбільш «критичних» одиниць, для кожної необхідно проаналізувати ремонтний цикл і вибрати максимально ефективну стратегію, тобто закріпити за нею один із чотирьох видів обслуговування:

  • Реактивний — напрацювання на відмову без технічного обслуговування. Використовується, коли обладнання не є критичним, легко замінюється, його ремонт супроводжується відносно невисокими витратами, або ж це старіюче устаткування, яке практично не підлягає ремонту і допрацьовує до остаточного виходу з ладу.
  • Превентивний — аналогічний системі планово-попереджувальних ремонтів (ППР). Пропонується обладнанню, «критичність» якого невисока; це визначається такими факторами, як низька вартість простою для виробництва, можливість швидкої заміни запчастин на вузлі або складальній одиниці.
  • Предиктивний (прогнозний) — заснований на діагностиці та контролі стану при щоденному обслуговуванні. Застосовується в тому випадку, якщо ступінь використання обладнання у виробничому ланцюжку оцінюється як висока.
  • Проактивний — заснований на пошуку і усунення можливої ​​причини відмови. Застосовується з метою забезпечення максимально можливого міжремонтного строку експлуатації обладнання за рахунок застосування сучасних технологій виявлення і продавлення джерел відмов.

Незалежно від вибору виду обслуговування аналізуються причини кожного збою, щоб не допустити подібної ситуації в майбутньому.

На другому етапі проводиться оцінка ефективності використання за показником OEE

(Overall equipment efficiency — загальна ефективність обладнання). Цей показник відображає реальний стан справ на підприємстві, дозволяє поліпшувати виробництво і підвищувати прибуток.

Перехід до RCM часто поєднується з впровадженням різних EAM-систем. Вони дозволяють архівувати і аналізувати результати діагностики для прийняття рішень про ремонти, налагодити централізований збір статистичної інформації про показники ефективності обладнання, на підставі яких приймаються рішення про ремонт або переглядаються стратегії ТОіР.

Календарне і ресурсне планування ТОіР в системі IT-Enterprise відбувається відповідно до методології RCM II. Завдяки цьому забезпечується високий рівень надійності кожної одиниці обладнання.

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму