IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Responsible Manufacturing

Відповідальне виробництво (Responsible Manufacturing) — це підхід до виготовлення товарів або надання послуг, який передбачає урахування соціальних, екологічних та економічних аспектів у всіх етапах виробничого процесу, що містить в собі:

 • дотримання стандартів якості;
 • забезпечення безпеки працівників;
 • дотримання принципів сталого розвитку;
 • мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище.

Тобто, відповідальне виробництво має на меті створювати продукцію, яка задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу можливості майбутніх поколінь.

У сучасному світі зростання свідомості споживачів, підвищення вимог до якості продукції та усвідомлення впливу виробництва на навколишнє середовище й суспільство, змушують компанії шукати ефективні та сталі підходи до виробництва. Це пов'язано, головним чином, з погіршенням стану довкілля, зокрема, з виснаженням сировинних ресурсів, переповненням сміттєзвалищ та зростанням рівня забруднення.

Компанії, які перейшли на «відповідальне виробництво»

Все більше бізнесів активно демонструють свою здатність до впровадження екологічно та соціально відповідальних практик у свою діяльність. Серед них вже є Disney, Google Environmental Innovations, Nike, Ford Motor Company, JYSK, Kernel; eBay, Hewlett-Packard тощо.

Сьогодні, в епоху підвищення рівня обізнаності споживачів про екологічні проблеми, багато компаній активно працюють над скороченням викидів вуглецю та впровадженням практик сталого розвитку.

Принципи відповідального виробництва

Якими принципами має керуватися бізнес, щоб перейти на «відповідальне виробництво»:

 1. Зменшення відходів: зменшенням залишків виробництва, шляхом використання сучасних технології та процесів переробки.
 2. Припинення процесу виснаження ресурсів: замість експлуатації невідновлюваних корисних копалин, потрібно шукати альтернативні, сталі та відновлювані джерела матеріалів.
 3. Раціональне використання енергії: працювати над зменшенням споживання енергії та раціонально використовувати її для максимізації продуктивності підприємства.
 4. Соціальна відповідальність: створення безпечних та справедливих умов праці для робітників, увага до їхнього добробуту та дотримання прав людини.
 5. Якість та безпека продукції: забезпечення високої якості товару та послуг, а також захисту споживачів, шляхом впровадження відповідних стандартів.
 6. Сталість інновацій: пошук нових технологій й підходів, спрямованих на зменшення негативного впливу на довкілля та покращення економічних показників виробництва.

Отже, впровадження відповідального виробництва — це ключовий крок у збереженні навколишнього середовища та забезпеченні постійного розвитку. Крім того, це сприяє: 

 • зменшенню викидів;
 • оптимізації використання ресурсів;
 • покращенню умов праці. 

Відповідальне виробництво відкриває нові ринки для інноваційних продуктів та послуг, що відповідають сучасним вимогам споживачів. А ще допомагає створити позитивний імідж компанії, підвищити конкурентоспроможність на ринку та дозволяє суспільству рухатися в напрямку більш екологічно чистого й соціально справедливого майбутнього.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму