IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Lean Manufacturing, LEAN

Lean (Lean Production, Lean Manufacturing, надійне виробництво, «струнке виробництво») — концепція управління виробничим підприємством, заснована на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат.

Широко відомі системи бережливого виробництва або їх складові: 5S, TQM, JIT, SMED, TPM та інші. Надійне виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Дана концепція виникла як інтерпретація американськими дослідниками ідей, закладених в основу виробничої системи компанії Toyota, що підтверджують свою ефективність на протязі ось вже десятків років.

Відповідно до концепції бережливого виробництва, прийнятої в компанії Toyota, вся її діяльність ділиться на операції і процеси, що додають цінність для споживача, та ті які не мають такої цінності. Наприклад, при традиційній системі управління підприємством складські витрати, а також всі витрати, пов'язані з переробкою і браком, переводяться на споживача, хоча вони і не мають для нього цінності. Завданням «бережливого виробництва» якраз і є планомірне скорочення процесів і операцій, що не додають цінності.

У загальному випадку бережливе виробництво будується на ліквідації втрат наступних видів:

 • Перевиробництво — виготовлення продукції в більшому обсязі, раніше або швидше, ніж це потрібно для наступного етапу процесу виробництва.
 • Очікування — перерви в роботі, пов'язані з очікуванням людей, матеріалів, устаткування або інформації.
 • Втрати при транспортуванні — транспортування частин або матеріалів на підприємстві.
 • Додаткова обробка — зусилля, що не надає цінності до послуги з точки зору споживача.
 • Зайві запаси комплектуючих — надмірне надходження продукції в виробничий процес, чи то сировина, напівфабрикат або готовий продукт.
 • Переміщення — будь-яке переміщення людей, інструменту чи обладнання, що не додає цінність кінцевого продукту або послуги.
 • Дефектний продукт — продукція, що вимагає перевірки, сортування, утилізації, заміни або ремонту.
 • Нереалізований творчий потенціал співробітників.
 • Перевантаження робочих, співробітників або потужностей при роботі з підвищеною інтенсивністю.
 • Нерівномірність виконання операцій, наприклад, переривчастий графік робіт через коливання попиту.

Тайіті Оно, один з головних творців виробничої системи компанії Toyota, основним видом втрати вважав надлишкове виробництво.

Концепція «бережливого виробництва» зараз широко застосовується не тільки в автомобілебудуванні, а й в торгівлі, сфері послуг, комунальному господарстві, охороні здоров'я, системі освіти, збройних силах, секторі державного управління і в багатьох інших видах діяльності.

В системі IT-Enterprise принципи "бережливого виробництва" реалізуються за допомогою рішення PLM, що дозволяє стандартизувати виробничі процеси і забезпечити збір даних, необхідних для аналізу поточного стану виробництва і виявлення втрат, а також рішення PDM, що дозволяє отримувати інформацію про те, де і наскільки перевищені витрати, які з них можна скоротити, які зміни слід внести в проект при переході на інше обладнання.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму