IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Master Data Management, MDM

MDM (Master Data Management, управління основними даними) — сукупність процесів і інструментів, що використовується для здійснення безперервного управління основними даними підприємства (в тому числі довідковими).

Найчастіше як синонім терміну MDM використовується поняття «Управління нормативно-довідковою інформацією (НДІ)». Але насправді йому більше відповідає англомовний термін RDM (reference data management — управління довідковими даними). Під довідковими даними розуміються ті, які дуже рідко змінюються (класифікатори, довідники).

Основні дані підприємства (майстер-дані) містять найважливішу для нього інформацію (про клієнтів, продукти, послуги, персонал, склади, транспортні засоби і т.д.). Вони відносно рідко змінюються і не є транзакційними.

Транзакційні дані відображають дії, що відбуваються з об'єктами майстер-даних (наприклад, про продаж клієнту А товару Б зі складу В). Вони змінюються дуже часто.

Найважливішою особливістю основних даних є те, що саме в них підприємство накопичує знання про свою діяльність. Однак оновлюють їх різні підрозділи, в різний час, зміни вносяться різними людьми, а часто і в різних інформаційних системах. В результаті в кожній системі зберігається лише якась частина інформації про одну й ту ж сутність, в кожній системі їй присвоюється власний ідентифікатор. В силу цього в основних даних накопичуються помилки і з'являється безліч дублюючих записів.

Мета створення систем управління основними даними полягає в підвищенні їх якості за рахунок роботи персоналу в одній спеціалізованій системі і з використанням єдиних методичних і регламентних документів. Важливим завданням MDM-систем є забезпечення єдності класифікації, кодування, іменування однорідних об'єктів (матеріально-технічних ресурсів, контрагентів, послуг і т. д.) у всіх інформаційних системах підприємства. Таке поєднання знімає безліч проблем, що виникають через невідповідність і непорівнянність даних, що формуються в різних системах, знижує трудомісткість формування корпоративної звітності, усуває дублювання.

Продукт MDM, що входить до складу системи IT-Enterprise, дозволяє об'єднати, уніфікувати і синхронізувати всі основні дані, хранящ в різних інформаційних системах, і створити на підприємстві єдину цифрову середу.

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму