IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Product Lifecycle Management, PLM

PLM (Product Lifecycle Management) — управління життєвим циклом продукції.

Життєвий цикл продукції (виробу) — сукупність процесів, які виконуються від моменту виявлення потреб суспільства в певній продукції до моменту задоволення цих потреб і утилізації продукту.

Основні стадії життєвого циклу виробу: проектування, виробництво, технічна експлуатація, утилізація. При більш детальному розгляді виділяють від 11 до 13 стадій життєвого циклу виробу:

 • Маркетинг і вивчення ринку (CRM).
 • Проектування і розробка продукту (САПР, CAE, CAD, САМ, PDM).
 • Планування і підготовка виробництва (MES, PDM).
 • Закупівля матеріалів та комплектуючих (SCM, PDM).
 • Виробництво або надання послуг (АСУП, АСУТП, ERP, MRP, MRP II, SCM MES, PDM).
 • Упаковка і зберігання (WMS, PDM).
 • Реалізація (CRM, PDM).
 • Установка (монтаж) і введення в експлуатацію (CRM, PDM).
 • Технічна підтримка та обслуговування (PDM).
 • Сервісне обслуговування (техобслуговування, ремонт та експлуатація) діяльність або експлуатація (PDM).
 • Утилізація та переробка (PDM).

Управління процесами життєвого циклу виробу є складним завданням, для її вирішення застосовують цілий набір автоматизованих систем управління. Абревіатури деяких з них наведені в дужках після найменування тієї чи іншої стадії життєвого циклу. Важливими функціями технології PLM є формування інформаційного простору, єдиного для різних автоматизованих систем, що використовуються на підприємстві, об'єднання методик і засобів інформаційної підтримки виробів протягом усіх стадій життєвого циклу. Концепція PLM має на увазі забезпечення взаємодії не тільки засобів автоматизації різних виробників на одному підприємстві, а й забезпечення взаємодії різних автоматизованих систем багатьох підприємств.

Застосування концепції PLM у складному багатоопераційному виробництві, характерному для підприємств машинобудування, стає необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства. Ця концепція дозволяє відстежувати кожну партію (а при необхідності кожен екземпляр) продукції на всіх етапах життєвого циклу виробу, за рахунок чого підвищується якість продукції, що випускається і ступінь задоволеності замовника.

Рішення IT-Enterprise PLM дозволяє відстежувати кожен виріб на всіх етапах його життєвого циклу, в тому числі на етапах розробки конструкторської документації та підготовки виробництва. Завдяки тому що PLM-стратегія реалізується всередині системи ERP, з'являється можливість прораховувати можливу собівартість нового виробу ще до етапу підготовки виробництва.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму