IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

International Financial Reporting Standards, IFRS

IFRS (International Financial Reporting Standards, Міжнародні стандарти фінансової звітності, МСФЗ) — набір документів (стандартів та інтерпретацій), що регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень щодо підприємства.

У 1973 році громадські бухгалтерські та аудиторські організації ряду країн створили міжнародну професійну неурядову організацію — International Accounting Standards Committee, IASC (Комітет з Міжнародних стандартів фінансової звітності, КМСФО). Головна мета створення комітету — поліпшення фінансової звітності на міжнародному рівні.

Цей комітет розробляв стандарти в період з 1973 по 2001 рік, виходили вони під назвою International Accounting Standards (IAS). В рамках реорганізації в квітні 2001 року КМСФО був замінений на СМСФО (Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності, International Accounting Standards Board). Члени СМСФО відповідають за розробку і публікацію МСФО, а також за затвердження їх інтерпретацій. З 2001 року СМСФО випускає новостворювані стандарти вже під назвою International Financial Reporting Standards (IFRS).

Мета застосування стандартів фінансової звітності — скорочення відмінностей у формах надання фінансової звітності, поліпшення якості та порівнянності інформації, уніфікація стандартів. Єдині стандарти дозволяють більш ефективно оцінювати і порівнювати результати діяльності різних компаній, в тому числі на міжнародному рівні.

МСФЗ, на відміну від деяких національних правил складання звітності, представляють собою стандарти, засновані на принципах, а не на жорстко прописаних правилах. Робиться це для того, щоб в будь-якій практичній ситуації укладачі звітності могли слідувати духу принципів, а не намагатися знайти лазівки в чітко прописаних правилах, які дозволили б обійти будь-які базові положення.

Наявність у компанії фінансової звітності, складеної з урахуванням міжнародних стандартів, дає компанії ряд переваг:

  • Покращує управління бізнесом — надає якісну і своєчасну інформацію для прийняття управлінських рішень, спрощує управління великими структурами.
  • Дозволяє розвивати бізнес — знаходити нових партнерів, брати участь в тендерах, виходити на міжнародні ринки.
  • Підвищує інвестиційну привабливість - робить компанію більш «прозорою», а значить, більш привабливою для інвесторів та акціонерів.
  • Дозволяє отримувати фінансування на більш вигідних умовах — брати кредити в банках за нижчими відсотковими ставками, отримувати альтернативне фінансування.
  • Збільшує вартість бізнесу.

В системі IT-Enterprise вищеописані переваги можна отримати за рахунок використання продукту "Облік за стандартами міжнародної фінансової звітності (IFRS)".

  • Попередня
  • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму