IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Product Data Management, PDM

PDM (Product Data Management) — система управління даними виробу. Під "даними" мається на увазі вся інформація про використання виробу — проєктні дані, технологічні маршрути, результати технічних випробувань, дані про партії та окремих примірниках і багато інших документів.

Під "виробом" мається на увазі, як правило, якась високотехнологічна продукція (автомобілі, кораблі, літаки), при проєктуванні, виробництві, експлуатації та утилізації яких необхідно обробляти і контролювати великі обсяги інженерно-технічних даних.

У PDM-системах використовується декілька технологій:

 • EDM (Engineering Data Management) — управління інженерними даними.
 • PIM (Product Information Management) — управління інформацією про виріб.
 • TDM (Technical Data Management) — управління технічними даними.
 • TIM (Technical Information Management) — управління технічною інформацією.
 • Управління зображеннями та документами, маніпулювання інформацією, що належать до виробу.

Основні функціональні можливості PDM-систем охоплюють такі напрямки:

 • управління зберіганням даних і документами;
 • управління процесами та потоками робіт;
 • управління структурою продукту;
 • автоматизація генерації вибірок і звітів;
 • механізм авторизації.

PDM-системи надають дані, необхідні для коректної роботи систем MRP (material requirements planning — планування потреби в матеріалах) і CRP (capacity requirements planning - планування виробничих потужностей), часто інтегрованих в більші системи планування виробничих ресурсів MRP II.

PDM-системи є невіддільною (частина/ознака) частиною PLM-систем, оскільки накопичують дані, необхідні не тільки на етапах проєктування і виробництва продукції, а й на стадіях її експлуатації та утилізації.

PDM-системи, на відміну від традиційних баз даних, здатні накопичувати дані будь-яких форматів і типів: текстові документи, геометричні моделі, дані, необхідні для автоматичних виробничих ліній, верстатів з ЧПУ тощо. Даних буває настільки багато, що їх можна використовувати в якості «цифрового макета» виробу.

PDM-систему можна інтегрувати з наявними на підприємстві САПР, в результаті чого ефективність їх застосування істотно зростає. Відбувається це завдяки тому, що після інтеграції з'являється можливість організувати роботу над проєктом в режимі, розрахованому на багато користувачів, здійснювати обмін інформацією між розробниками (що знаходяться, можливо, в різних місцях) в реальному масштабі часу. Водночас щоб уникнути несанкціонованого внесення змін до документів, різним користувачам надаються різні режими доступу.

PDM-система дозволяє також створювати стандартизовані звіти про характеристики виробу, його частинах і деталях, використаних матеріалів, а також про всі етапи проходження виробом життєвого циклу: від розробки до утилізації.

Рішення IT-Enterprise PDM забезпечує ефективне управління інформацією про виріб на всіх етапах: від проєктування до виробництва.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму