IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Human Resources Management, HRM

HRM (Human Resources Management, управління персоналом, HR-менеджмент) — область знань і практичної діяльності, спрямована на залучення в організацію кваліфікованого персоналу, здатного виконувати покладені на нього обов'язки, і оптимальне його використання. Управління персоналом є невід'ємною частиною автоматизованих систем управління підприємством.

У різних джерелах можуть зустрічатися й інші назви: управління трудовими ресурсами, управління людським капіталом (англ. Human capital management), кадровий менеджмент, менеджмент персоналу.

Основні методи управління персоналом, які реалізуються за допомогою HRM-системи:

 • Економічні: матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, зарплата, собівартість, прибуток, ціна.
 • Організаційно-розпорядчі: підтримка дисципліни, покладання відповідальності, застосування засобів примусу, нормативно-документальне закріплення функцій.
 • Соціально-психологічні: мотивація, моральне заохочення, соціальне планування.

Згідно з матеріалами Forrester Research, сучасні інтегровані HRM-системи містять шість основних функціональних блоків, які відповідають за:

 • розрахунок заробітної плати;
 • облік співробітників;
 • рекрутинг;
 • управління талантами;
 • управління ефективністю і навчанням;
 • взаємодія користувачів з системою.

Основні завдання, які вирішуються HRM-системою:

 • Комплектація штату підприємства відповідно до стратегії його розвитку в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективах. Залучення, утримання та мотивація найбільш кваліфікованого персоналу.
 • Створення системи підготовки керівного резерву, забезпечення наступництва керівництва і зниження ризику кадрових втрат.
 • Орієнтація служби управління персоналом на досягнення виробничих результатів.
 • Забезпечення розвитку і навчання персоналу відповідно до цілей діяльності підприємства і його підрозділів;
 • Реалізація оптимальної та з низькими витратами функції обліку в сфері управління персоналом.

Про важливість вирішення цих завдань для підприємства свідчить такий факт. За даними організації American Management Association, втрати, пов'язані із заміною втраченого компанією співробітника, можуть становити від 30% до 150% його річного окладу, залежно від рівня його знань і навичок. Ротація кадрів виявляється серйозною проблемою, яка може істотно погіршити показники загальної ефективності підприємства. Вирішити її, як і інші проблеми, пов'язані з персоналом, здатна HRM-система.

Рішення "Персонал", що входить в систему IT-Enterprise, забезпечує автоматизацію процесу рекрутингу, роботи відділу кадрів, відділу праці і заробітної плати, табельного обліку і виконання всіх завдань, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати. Система мотивації на основі KPI, збір і аналіз інформації про персонал підприємства дозволяють в результаті підготувати команду професіоналів, здатних вирішувати всі завдання, які стоять перед підприємством.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму