IT.UA - home page

Меню
Aside section
Повернутися до списку

Supply Chain Management, SCM

SCM (Supply Chain Management, управління ланцюгами поставок) — управлінська концепція і організаційна стратегія, яка полягає в інтегрованому підході до управління всім потоком інформації про сировину, матеріали, продукти, послуги, що виникають і перетворюються в ході виконання на підприємстві логістичних і виробничих процесів; мета даної стратегії — отримання вимірного сукупного економічного ефекту (зниження витрат, задоволення попиту на кінцеву продукцію).

Ланцюжок поставок (ланцюг поставок) — це деяка кількість незалежних компаній, які залучені в пошук матеріалів, виробництво продукції і її фізичний розподіл для кінцевих клієнтів.

 Управління ланцюжками поставок — систематична, стратегічна координація традиційних бізнес-функцій всередині певної компанії і в ланцюжку поставок для поліпшення довгострокових показників як кожної окремої компанії, так і в ланцюжку поставок в цілому.

Система управління ланцюгами поставок (SCM-система) — прикладне програмне забезпечення, призначене для автоматизації та управління всіма етапами постачання підприємства і для контролю за весь рух товарів: закупівля сировини і матеріалів, виробництво, розповсюдження продукції.

SCM-системи можуть виконуватися в різних варіантах:

 • як самостійні, тиражовані SCM-системи;
 • як рішення, реалізовані у вигляді складових частин ERP-систем;
 • як унікальні системи, що створюються для конкретних підприємств.

До складу SCM-системи зазвичай входять дві підсистеми:

 • SCP (supply chain planning, планування ланцюжків постачань) — планування, формування календарних графіків, проектування мереж поставок, моделювання різних ситуацій, аналіз виконання операцій;
 • SCE (supply chain execution, виконання ланцюжків постачань) — відстеження логістичних операцій і контроль їх виконання.

Вибір оптимального обсягу партії замовлення — одне з найважливіших умов підвищення ефективності підприємства, так як недостатній обсяг партії веде до зростання адміністративних витрат при повторних замовленнях, а надлишковий — до заморожування коштів.

SCM-рішення дозволяють розробляти оптимальні плани використання існуючих технологічних ліній, детально розписують, що, коли і в якій послідовності треба виготовляти з урахуванням обмежень виробничих потужностей, сировини і матеріалів, розмірів партій і необхідності переналагодження обладнання на випуск нового продукту. Це допомагає домогтися високого задоволення попиту при мінімальних витратах.

Основні завдання, які вирішуються за допомогою SCM-систем:

 • Підвищення рівня обслуговування.
 • Оптимізація виробничого циклу.
 • Зменшення складських запасів.
 • Підвищення продуктивності підприємства.
 • Підвищення рентабельності.
 • Контроль виробничого процесу.

Рішення "Управління ланцюгами поставок (SCM)", що входить до складу системи IT-Enterprise, забезпечує стратегічне і оперативне планування ланцюжків постачань, автоматичний вибір оптимального маршруту, надання інформації про поточне місцезнаходження та логістичні витрати для будь-якого вантажу в режимі online, а також виконує багато інших функції.

 • Попередня
 • наступна
Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму